Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 4975.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 1802, 50/02), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na svoji 27. redni seji dne 20. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V naslovu Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 71/99) se za besedo »cestah« doda besedilo: »na območju Občine Beltinci«.
2. člen
Naslov poglavja VIII. »KAZENSKE DOLOČBE« se spremeni tako, da se glasi: »GLOBE«.
3. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 200.000 tolarjev«.
V drugem odstavku 58. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 30.000 tolarjev«.
4. člen
V 59. členu se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 15.000 tolarjev«.
5. člen
V prvem odstavku 60. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 200.000 tolarjev«.
V drugem odstavku 60. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 30.000 tolarjev«.
6. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 150.000 tolarjev«.
V drugem odstavku 61. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 20.000 tolarjev«.
V tretjem odstavku 61. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 30.000 tolarjev«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2006-27-424/III
Beltinci, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost