Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 4975.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – UPB2) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 27. redni seji dne 20. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen
V naslovu Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 54/04) se za besedo »voda« doda besedilo: »na območju Občine Beltinci«.
2. člen
Naslov poglavja VIII. »KAZENSKA DOLOČBA« se spremeni tako, da se glasi: »GLOBE«.
3. člen
V prvem odstavku 47. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo do 200.000 SIT« spremeni tako, da se glasi: »Z globo 200.000 SIT«, besedilo: »do 60.000 SIT« v istem odstavku pa se spremeni tako, da se glasi: »z globo 60.000 SIT«. Besedilo: »z denarno kaznijo do 150.000 SIT« v istem odstavku 1. člena 47. člena odloka se nadomesti z besedilom: »Z globo 150.000 SIT«.
Za prvim odstavkom 47. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: »Z globo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba (posameznik), ki stori prekršek, naveden v prvem odstavku 47. člena odloka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 032-01/2006-27-424/III
Beltinci, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti