Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1987. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Beltinci, stran 4974.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05-UPB2) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 27. redni seji, ki je bila dne 20. 4. 2006, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Beltinci
1. člen
V Odloku o urejanju javnih površin v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 5/97) se naslov poglavja »VII. KAZENSKE DOLOČBE« spremeni tako, da se glasi: »VII. GLOBE«.
2. člen
Besedilo 40. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, posameznik, z globo 25.000 SIT pa odgovorna oseba pravne osebe, ki krši posamezna določila tega odloka.«
3. člen
Spremeni se besedilo 42. člena odloka tako, da se glasi:
»Z globo 20.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki krši posamezna določila tega odloka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS.
Št. 032-01/2006-27-424/III
Beltinci, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost