Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1967. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti zamrznjenih živil, stran 4954.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti zamrznjenih živil
1. člen
V Pravilniku o varnosti zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02 in 117/02) se v naslovu pravilnika za besedo »varnosti« doda beseda »hitro«.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 89/108/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o hitro zamrznjenih živilih za prehrano ljudi (UL L št. 40 z dne 11. 2. 1989, str. 34, z vsemi spremembami) določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati hitro zamrznjena živila, namenjena za ponudbo brez nadaljnje obdelave končnemu potrošniku in restavracijam, bolnišnicam, menzam in drugim objektom javne prehrane ter živila, ki bodo nadalje predelana in pripravljena.«.
3. člen
V 2. členu se:
– v prvi alinei za besedo »vzdrževana« doda besedilo »(po toplotni stabilizaciji)«;
– v drugi alinei besedilo »oznako »zamrznjena živila«« nadomesti z besedilom »z označbo »hitro zamrznjen««.
4. člen
V 4. členu se napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za hitro zamrzovanje živil so za neposreden stik dovoljene samo naslednje kriogene snovi:«
Drugi odstavek se črta.
5. člen
V 5. členu se besedilo »hladilnih omarah« nadomesti z besedilom »zamrzovalnih razstavnih omarah«.
6. člen
V 6. členu se besedilo »v hladilnih omarah« nadomesti z besedilom »v zamrzovalnih razstavnih omarah«.
7. člen
Črtata se 7. in 7.a člen.
8. člen
V 8. členu se črta prvi odstavek.
V drugem odstavku se besedilo »V skladiščnih prostorih« nadomesti z besedilom »V hladilnih komorah«, beseda »skladiščijo« pa z besedo »shranjujejo«.
9. člen
V 9. členu se za besedo »biti« doda besedilo »s strani proizvajalca ali tistega, ki živilo pakira«.
10. člen
V 11. členu se:
– besedilo točke a) nadomesti z naslednjim besedilom:
»a) ime, pod katerim se zamrznjeno živilo prodaja in označbo »hitro zamrznjen«. Poleg tega lahko vsebuje tudi označbo iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika,«;
– besedilo točke d) nadomesti z naslednjim besedilom:
»d) ime ali firmo in naslov proizvajalca ali tistega, ki živilo pakira ali prodajalca, s sedežem v Skupnosti.«.
11. člen
V Prilogi se za imenom v španščini doda naslednje besedilo:
»v finščini: ‘pakastettu’,
v švedščini: ‘djupfryst’,
v češčini: ‘hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený’,
v estonščini: ‘sügavkülmutatud or külmutatud’,
v latvijščini: ‘ātri sasaldēts’,
v litovščini: ‘greitai užšaldyti’,
v madžarščini: ‘gyorsfagyasztott’,
v malteščini: ‘iffriżat’,
v poljščini: ‘produkt głęboko mrożony’,
v slovaščini: ‘hlbokozmrazené’.«.
12. člen
Zamrznjena živila, ki so bila proizvedena in/ali označena v skladu s pravilnikom o varnosti zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02 in 117/02) so lahko v prometu do prodaje oziroma porabe zalog.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-15/2006
Ljubljana, dne 19. aprila 2006
EVA 2006-2711-0145
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost