Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2006 z dne 5. 5. 2006

Kazalo

1966. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil, stran 4953.

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil
1. člen
V Pravilniku o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02 in 117/02) se v naslovu in celotnem besedilu pred besedno zvezo »zamrznjenih živil« doda beseda »hitro«.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 92/2/EGS z dne 13. januarja 1992 o postopku vzorčenja in metodi analize Skupnosti za uradni nadzor temperature hitro zamrznjenih živil, namenjenih prehrani ljudi (UL L št. 34 z dne 11. 2. 1992, str. 30), določa način vzorčenja in metodo merjenja temperatur hitro zamrznjenih živil, ki se uporabljata pri izvajanju uradnega nadzora v proizvodnji in prometu z zamrznjenimi živili.«.
3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku za besedo »se« doda vejica in besedilo »poleg metod opisanih v prilogah 1 in 2«.
4. člen
V Prilogi 1 se v točki 1.3 v naslovu besedi »Hladilne omare« nadomestita z besedilom »Zamrzovalne razstavne omare«, besedilo »hladilni omari v trgovini« pa z besedilom »zamrzovalni razstavni omari v prodaji na drobno«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-14/2006
Ljubljana, dne 18. aprila 2006
EVA 2006-2711-0144
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti