Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2006 z dne 28. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2006 z dne 28. 4. 2006

Kazalo

1931. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi), stran 4857.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04 in 75/05) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila
(z najmanj štirimi kolesi)
I.
V Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št.61/04, 142/04, 75/05 in 88/05 - popravek) se v stolpcu “Prenehanje veljavnosti” vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 110/01: »Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2009.«
– pri TSV 115/00: »Prenehanje veljavnosti 20. oktobra 2007.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«
– pri TSV 119/00: »Prenehanje veljavnosti 20. oktobra 2007.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«
– pri TSV 131/00: »Prenehanje veljavnosti 20. oktobra 2007.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«.
II.
V seznam se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, doda šest novih vrstic, ki se glasijo:
+-----------+-----------------------------+---------------------+------------+
|Številčna |Naslov tehnične specifikacije|Začetek veljavnosti |Prenehanje |
|oznaka   |in              |in          |veljavnosti |
|      |področje njene veljavnosti  |začetek obvezne   |      |
|      |               |uporabe       |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+-----------+-----------------------------+---------------------+------------+
|»TSV    |Tehnična specifikacija TSV  |Začetek veljavnosti: |      |
|110/02   |110/02 o preprečevanju    |15. aprila 2006   |      |
|      |radijskih motenj (elektro-  |Začetek obvezne   |      |
|      |magnetni združljivosti)   |uporabe: glej točko |      |
|      |vozil. Velja za vsa vozila  |5 tehnične      |      |
|      |kategorij M, N in O.     |specifikacije.«   |      |
|      |               |           |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+-----------+-----------------------------+---------------------+------------+
|»TSV    |Tehnična specifikacija TSV  |Začetek veljavnosti: |      |
|115/01   |115/01 o sedežih, njihovih  |15. aprila 2006   |      |
|      |pritrdiščih in naslonih za  |Začetek obvezne   |      |
|      |glavo v motornih vozilih.  |uporabe: glej točko |      |
|      |Velja za vsa vozila kategorij|5 tehnične      |      |
|      |M in N, oziroma v njih    |specifikacije.«   |      |
|      |vgrajene sedeže, njihova   |           |      |
|      |pritrdišča in naslone za   |           |      |
|      |glavo            |           |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+-----------+-----------------------------+---------------------+------------+
|»TSV    |Tehnična specifikacija TSV  |Začetek veljavnosti: |      |
|119/01   |119/01 o pritrdiščih     |15. aprila 2006   |      |
|      |varnostnih pasov v motornih |Začetek obvezne   |      |
|      |vozilih.           |uporabe: glej točko |      |
|      |Velja za vsa vozila kategorij|5 tehnične      |      |
|      |M, N.            |specifikacije.«   |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+-----------+-----------------------------+---------------------+------------+
|»TSV    |Tehnična specifikacija TSV  |Začetek veljavnosti: |      |
|131/01   |131/01 o varnostnih pasovih |15. aprila 2006   |      |
|      |in zadrževalnih sistemih za |Začetek obvezne   |      |
|      |potnike v motornih vozilih. |uporabe: glej točko |      |
|      |Velja za vsa vozila kategorij|5 tehnične      |      |
|      |M in N.           |specifikacije.«   |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+-----------+-----------------------------+---------------------+------------+
|»TSV    |Tehnična specifikacija TSV  |Začetek veljavnosti: |      |
|159/00   |159/00 o homologaciji    |15. aprila 2006   |      |
|      |motornih vozil glede na   |Začetek obvezne   |      |
|      |možnost njihove ponovne   |uporabe: glej točko |      |
|      |uporabe, recikliranja in   |5 tehnične      |      |
|      |predelave.          |specifikacije.«   |      |
|      |Velja za vsa vozila kategorij|           |      |
|      |M1 in N1.          |           |      |
+-----------+-----------------------------+---------------------+------------+
|»TSV    |Tehnična specifikacija TSV  |Začetek veljavnosti: |      |
|160/00   |160/00 o uporabi prednjih  |15. aprila 2006   |      |
|      |zaščitnih sistemov na    |Začetek obvezne   |      |
|      |motornih vozilih ter njihovi |uporabe: glej točko |      |
|      |vgradnji.          |5 tehnične      |      |
|      |Velja za vozila kategorij M1 |specifikacije.«   |      |
|      |(do vključno 3,5 t) in N1 ter|           |      |
|      |za prednje zaščitne sisteme, |           |      |
|      |kot samostojne tehnične   |           |      |
|      |enote.            |           |      |
+-----------+-----------------------------+---------------------+------------+
Št. 2640-18/2005-2-0031068
Ljubljana, dne 5. aprila 2006
EVA 2006-2411-0015
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost