Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1764. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4316.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB1, Uradni list RS, št. 36/04), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 03/04, 84/04, 88/05 – popr. 121/05) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 26. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1.
Občina Žužemberk daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je na podlagi 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto, v višini 1.251,49 tolarjev na efektivno uro. Stroški vodenja doma starejših občanov Novo mesto se priznajo v višini 0,13 zaposlenega in znašajo 84.690,08 SIT mesečno, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 272.779,17 SIT mesečno.
2.
Cena za efektivno uro se s subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije namenjenih za izvajanje pomoči družini na domu in s subvencijo iz sredstev proračuna Občine Žužemberk zniža tako, da znaša obračunana cena za uporabnike storitve v Občini Žužemberk za efektivno uro 520,00 SIT, subvencija občine za vsako uro pomoči pa znaša 731,49 SIT. Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Novo mesto vložijo vlogo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.
Upravičenec do socialne oskrbe, ki se mu na dom prinaša pripravljeni topel obrok hrane, plača stroške dostave v višini 220,00 tolarjev dnevno na obrok.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 4. 2006 dalje.
4.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu št. 032-01/2005-578 z dne 30. 3. 2005.
Št. 122-713/2006-101
Žužemberk, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost