Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1759. Odlok o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom, stran 4312.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 – prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 62/04) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na redni seji dne 30. 3. 2006 po skrajšanem postopku sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št. 9/94, 20/94, 10/98) se v prvem odstavku 7. člena doda nova 14. alineja, ki se glasi:
»– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 461-5/93
Zagorje ob Savi, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost