Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1753. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 4309.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB – Uradni list RS, št. 100/05) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. seji dne 29. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1.
S tem sklepom se za javno infrastrukturo na področju kulture na območju Občine Trebnje določijo:
1. Prostori za kulturne dejavnosti, ki se nahajajo na naslovu Veliki Gaber 90, 8213 Veliki Gaber, v celotnem delu mansarde poslovne stavbe, ki stoji na parcelni št.: 67/2 (dvorišče v izmeri 387 m2, zelenica v izmeri 260 m2, poslovna stavba v izmeri 148 m2), vpisani pri vl. št.: 550, k.o. Veliki Gaber, lastnik je Občina Trebnje.
2. Prostori za kulturne dejavnosti, ki se nahajajo na naslovu Čatež 20, 8212 Velika Loka, v poslovni stavbi, ki stoji na parcelni št.: 688/5 (poslovna stavba v izmeri 200 m2, dvorišče v izmeri 632 m2, dvorišče v izmeri 21 m2), vpisani pri vl. št. 280, k.o. Čatež, lastnik je v deležu 23/100 KS Čatež.
2.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglašajo tudi oprema, pripadajoči deleži na skupnih prostorih in napravah ter dvorišča zgoraj omenjenih nepremičnin, ki služijo za opravljanje kulturnih dejavnosti.
3.
Nepremičnine in oprema iz 1. in 2. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 610-00006/2006
Trebnje, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost