Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1746. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 4304.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in odl. US RS 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99, 108/03), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01) Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03), Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/02), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98, 102/00) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1.
V Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136/04) se prvi odstavek v 40. členu spremeni tako, da se glasi:
»Povzročitelj plačuje storitev po tem odloku na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Obračun storitve se izvede za dvomesečno obdobje za plačevanje za storitve, opravljene pri gospodinjstvih, ter za enoletno obdobje za plačevanje za storitve, opravljene pri počitniških stanovanjih. Na podlagi dogovora se posamezni uporabnik in izvajalec lahko dogovorita tudi za drugačne termine plačil.
Povzročitelj mora plačati račun najpozneje v 8 dneh po njegovi izstavitvi.«.
2.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-3/2006-8
Sežana, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost