Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1745. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 21 – MEHANIZACIJA V SEŽANI, stran 4304.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in na podlagi 7. in 31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na 29. redni seji dne 30. marca 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 21 – MEHANIZACIJA V SEŽANI
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta UP 21 – MEHANIZACIJA V SEŽANI (Uradni list RS, št. 73/98) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 21 – MEHANIZACIJA V SEŽANI (Uradne objave, št. 102/00), ki jih je pod št. U-161/2005 izdelal CEP Danilo Jež s.p., Sežana, februar 2006.
2. člen
Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena vsebujejo tekstualni in grafični del.
1. Odlok
2. Obrazložitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
3. Grafične priloge:
  3.0.  Obstoječa katastrska situacija – načrt
      parcele – listi od 1-9                M 1:1000
  3.0.1 Arhitektonsko zazidalna situacija
      ureditvenega načrta – z označitvijo območij
      sprememb in dopolnitev                M 1:2000
  3.02. Arhitektonsko zazidalna situacija
      sprememb in dopolnitev ureditvenega
      načrta (Populus – julij 2000) – z označitvijo
      območij sprememb in dopolnitev            M 1:2000
  3.1.  Arhitektonska ureditvena situacija          M 1:1000
  3.2.  Geodetska zazidalna situacija             M 1:1000
  3.3.  Predvidena parcelacija                M 1:1000
  3.4.  Predvidena komunalna situacija            M 1:1000
  3.5.  Prometna situacija                  M 1:1000
  3.6.  Zelene površine – hortikultura            M 1:1000
3. člen
V grafičnem delu odloka se spremeni Arhitektonsko zazidalna situacija, in sicer na funkcionalni enoti PD2, A11 in A10 ter na vzhodnem delu ureditvenega načrta.
Na ostalih grafičnih prilogah se spremenijo oziroma dopolnijo v skladu z novimi ureditvami predlagana komunalna ureditev, predlagana parcelacija, predlagana prometna ureditev in predlagana ureditev zelenih površin.
4. člen
Vsi pogoji komunalnega urejanja na območjih sprememb in dopolnitev UN UP 21 – MEHANIZACIJA V SEŽANI se v grafičnem delu prilagodijo novim zasnovam objektov.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se dopolni odlok o ureditvenem načrtu za območje UP21 – MEHANIZACIJA V SEŽANI dopolnijo členi na katere se nanašajo zgoraj navedene spremembe in dopolnitve.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS
Št. 032-3/2006-10
Sežana, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost