Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1744. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«, stran 4303.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 23. redni seji dne 27. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
I.
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2006, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 2.737 SIT na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Rogatec za vodenje storitve za 516 SIT na uro (92.858 SIT na mesec) in subvencionirano zaposlitev ene delavke za 39,45 SIT na uro (7.100,00 SIT na mesec) ter za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja za 884,43 SIT na uro (159.157 SIT na mesec). Po odbitih subvencijah znaša cena 1.297 SIT na uro.
II.
Občina Rogatec bo ceno storitve pomoč družini na domu ob upoštevanju 99. čl. ZSV (50% subvencija) še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 148 SIT na efektivno uro, torej v skupni višini 797 SIT in bo končna cena za uporabnike storitve znašala 500 SIT na efektivno uro.
III.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« z dne 31. 3. 2005, objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/05.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 0070-0002/2006-33
Rogatec, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost