Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1735. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica, stran 4289.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 21. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 89/99), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/2002 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 120/05) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 31. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov turističnih društev
v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 38/05) se v sedmi alinei prvega odstavka 3. člena pred besedo »izvajanje« doda besedi »priprava in«.
2. člen
V 4. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: »Do sredstev javnega razpisa ni upravičena Turistična zveza Nova Gorica.
3. člen
V 7. členu se besedilo »do 31.1.« nadomesti z besedilom »do 28.2.«.
4. člen
V 8. členu se merilo »poročilo o delu preteklega leta«, ki se točkuje z dvema točkama, nadomesti z merilom «doseženo število točk na predhodnem razpisu« ki se točkuje na naslednji način:
– do 20 doseženih točk       1 točka
– nad 20 doseženih točk      3 točke
V 8. členu se v točki a) »izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena »doda tretja alinea, ki se glasi: »postavitev in vzdrževanje spletnih strani«, ki se točkuje s petimi točkami.
V 8. členu se vrednost točk merila v točki d) »urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, piknik prostorov, razgledišč, turistične signalizacije« zniža na pet točk.
V 8. členu se v točki e) »organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena« doda peto alineo, ki se glasi:» tradicionalne prireditve in prireditve, ki spodbujajo ohranjanje kulturne dediščine območja«, ki se točkuje s petimi točkami.
V 8. členu se merilo »število članov turističnega društva« nadomesti z merilom »odločba ministrstva za gospodarstvo o delovanju društva v javnem interesu na področju pospeševanja turizma«, ki se točkuje z eno točko.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-5/2005
Nova Gorica, dne 31. marca 2006
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost