Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica, stran 4288.

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 31. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 38/05) se v 15. členu pod točko a) za besedilom » – Območna služba Nova Gorica« doda besedilo »- Urad za delo Nova Gorica«.
2. člen
V četrti alinei prvega odstavka 16. člena se besedilo »do 9 mesečnih plač pripravnika« nadomesti z besedilom »do 12 mesečnih plač pripravnika«.
3. člen
V prvi alinei prvega odstavka 17. člena se črta besedilo »so bile prijavljene na Zavodu najmanj tri mesece pred realizacijo samozaposlitve«.
V drugi alinei prvega odstavka 17. člena se za besedilom » na območju MONG, doda besedilo » ali v prostorih Primorskega tehnološkega parka, d.o.o. Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici«.
V prvi alinei drugega odstavka 17. člena se besedilo »nad najvišjim stanjem v zadnjih dve letih« nadomesti z besedilom »nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev«.
V drugi alinei drugega odstavka 17. člena se besedilo »iskalcev prve zaposlitve z višjo in visoko izobrazbo« nadomesti z besedilom »iskalcev prve zaposlitve z najmanj V. stopnjo izobrazbe«.
4. člen
V 20. členu se besedilo »vsaj tri leta po realizaciji samozaposlitve« nadomesti z besedilom »vsaj dve leti po realizaciji samozaposlitve«.
5. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Upravičenec do sredstev je:
– podjetje, ki ima sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica in se povezuje z najmanj dvema podjetjema in vsaj eno razvojno institucijo pri pripravi programa povezovanja«.
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 300-01-3/2005
Nova Gorica, dne 31. marca 2006
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost