Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1733. Obvezna razlaga 12. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice, stran 4288.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 26/06) in 66. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 31. 3. 2006 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
12. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za posege v prostor na mestnem območju
Nove Gorice
1.
Sprejme se obvezna razlaga druge alinee prvega odstavka 12. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice – v nadaljevanju: odlok (Uradne objave, št. 1/00, 10/02, 15/02 in Uradni list RS, št. 121/04 in 3/06).
2.
Določilo 12. člena odloka je potrebno razumeti tako, da se do uveljavitve lokacijskega načrta v izdelavi sme na njegovem območju postavljati začasne enostavne in manj zahtevne objekte za opravljanje dejavnosti, ki jo dopušča planska namenska raba prostora.
3.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
4.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-13/00
Nova Gorica, dne 31. marca 2006
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost