Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1728. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4281.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04 in 84/04) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 6. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Ekonomska cena storitve pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Metlika, znaša 3.093 SIT na efektivno uro.
2. člen
Cena se zniža za stroške vodenja in koordiniranja, ki znašajo 865 SIT na efektivno uro, in za subvencijo Občine Metlika k ceni storitve, ki znaša 1.114 SIT na efektivno uro.
Po odbitkih znaša cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike 1.114 SIT na efektivno uro.
3. člen
Cena dostave enega kosila znaša 230 SIT.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 15000-2/2005 z dne 7. 4. 2005.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2006 dalje.
Št. 122-4/2006
Metlika, dne 6. aprila 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost