Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1726. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk, stran 4280.

Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na svoji 31. redni seji dne 6. 4. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti
na področju kulture, ki se sofinancirajo
iz proračuna Občine Majšperk
1. člen
V Pravilniku o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 48/03 in 38/05), se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Kulturna društva, ki sama financirajo stroške prostorov, v katerih delujejo oziroma imajo v njih svoj sedež, jim v skladu z merili pripadajo dodatna sredstva.
Uporabo prostora dokazujejo z lastništvom oziroma z najemno pogodbo.«.
2. člen
V prilogi Kriteriji in merila za vrednotenje dejavnosti, projektov in programov na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk se doda nova 13. točka – materialni stroški za vzdrževanje društvenih prostorov:
– do 70 m2     –  2000 točk,
– nad 70 m2    –  3000 točk.
3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 660-03/05-02
Majšperk, dne 6. aprila 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost