Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1725. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk, stran 4280.

Na podlagi 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na svoji 31. redni seji dne 6. 4. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 21/03 in 38/05) se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Športna društva, ki sama financirajo stroške prostorov, v katerih delujejo oziroma imajo v njih svoj sedež, jim v skladu z merili pripadajo dodatna sredstva.
Uporabo prostora dokazujejo z lastništvom oziroma z najemno pogodbo, kar pa ne velja za šolske telovadnice in športne dvorane.«.
2. člen
V prilogi pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk se doda tabela 3.a – materialni stroški za vzdrževanje društvenih prostorov:
– do 40 m2 – 15 točk,
– od 40 do 70 m2 – 25 točk,
– nad 70 m2 – 40 točk.
3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 650-01/05-02
Majšperk, dne 6. aprila 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost