Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1721. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«, stran 4276.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 25. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
I.
Občina Kozje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu (strokovno delo), ki jo izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 145.919,00 SIT mesečno.
Cena neposredne socialne oskrbe storitve »Pomoč na domu« znaša v letu 2006 2.267,00 SIT na efektivno uro.
Občina Kozje subvencionira iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve »Pomoč na domu« 1.417,00 SIT na efektivno uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« za uporabnike 850,00 SIT na efektivno uro.
II.
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2006-25/06
Kozje, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.