Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1717. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov, stran 4271.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in sprem.) 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06), 101. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 34. redni seji, dne 30. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 92/02, 6/05, popr. 27/05) se s tem pravilnikom spreminja višina nagrade članom nadzornega odbora.
2. člen
V 13. členu pravilnika se besedilo, ki se glasi: »izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 4,00%« v celoti črta.
3. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Člani nadzornega odbora so upravičeni do nagrade za izvedbo posameznega nadzora na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
Višina nagrade članu nadzornega odbora se določi na podlagi naslednjih kriterijev, če nadzor opravlja:
– en član 6,0% plače župana
– dva člana 4,0% plače župana
– trije člani 3,5,% plače župana in
– več kot trije člani 2,5% plače župana.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-1/99
Jesenice, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost