Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1712. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4264.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 45/94, 57/94, 14/95, 73/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 56/03 in 137/04) ter sklepa 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 21. 4. 2005 izdaja župan Občine Ig
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na nepremičnini s parc. št. 2279/2 pot v izmeri 71 m2 in parc. št. 2279/3 pot v izmeri 58 m2, obe z.k.v. št. S001, k.o. Golo se ukine javno dobro.
2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Ig.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/009/2002
Ig, dne 6. aprila 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost