Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1695. Pravilnik o uporabi službene uniforme delavcev občinskega redarstva, stran 4226.

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o varnosti cestnega prometa – uradno prečiščeno besedilo (ZVCP-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 97/05), ter 9. točke 30. člena Statuta Občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je župan Občine Bled dne 13. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi službene uniforme delavcev občinskega redarstva
1. člen
Ta pravilnik ureja nošenje, vrste in roke zamenjav ter trajanje posameznih delov uniforme.
2. člen
Uniformo nosijo redarji in redarke Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: redar), ki izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami na cesti, izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce in izvršujejo naloge iz občinskih odlokov na območju Občine Bled.
3. člen
Redar je dolžan nositi uniformo samo med delom, oziroma kadar opravljajo dela in naloge, ki to zahtevajo.
Izven delovnega časa sme redar nositi uniformo samo ob prihodu na delo in ob odhodu z dela.
Redar mora imeti uniformo čisto in urejeno in jo je dolžan redno vzdrževati.
Redar, ki nosi uniformo mora biti urejen, imeti mora zapete gumbe in zadrge, ter kapo s ščitnikom oziroma klobuček na glavi.
4. člen
Uniforma se nosi v predpisanem kompletu (letni ali zimski) skupaj z opremo, ki je predpisana v 7. členu Pravilnika o enotni uniformi, označbah in opremi občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/05). Če redar na terenu nimajo predpisane uniforme z opremo, ne sme opravljati del in nalog za katere je pooblaščen.
5. člen
V zaprtih prostorih občinske uprave se lahko namesto suknjiča nosi pulover ali samo srajca.
V zaprtih prostorih občinske uprave ni potrebno nositi kape s ščitnikom oziroma klobučka, prav tako tudi ne v drugih poslovnih prostorih, službenih vozilih in sredstvih javnega prevoza.
6. člen
Uniformo dobi redar v brezplačno uporabo.
7. člen
Uniforma je zimska in letna.
Letna uniforma se nosi v sezoni, ki se začne praviloma 15.4. in konča 14.10. istega koledarskega leta.
Zimska uniforma se nosi v sezoni, ki se začne praviloma 15.10. in konča 14.4. naslednjega koledarskega leta.
V primeru, da vremenske razmere določenega dne močno odstopajo od povprečnih vremenskih razmer letne oziroma zimske sezone, lahko vodja redarjev za teke dneve, odredi katere dele uniforme bodo redarji nosili.
8. člen
Število in čas uporabe posameznih delov uniforme je za:
  Letno uniformo redarja:
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|  |   Del uniforme:  |  Število kosov ob |  Čas trajanja poznejše  |
|  |           |    nastopu    |    dodelitve:     |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|1. |    hlače,    |     2     |  1 vsako drugo leto   |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|2. |   hlačno krilo   |     2     |  1 vsako drugo leto   |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|3. | srajca kratki rokav |     4     |    1 vsako leto    |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|4. |   veterni jopič  |     1     |  1 vsako tretje leto  |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|5. |    bluzon    |     2     |  1 vsako tretje leto  |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|6. |  kravata s sponko  |     2     |    1 vsako leto    |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|7. |  kapa s ščitnikom, |     2     |  1 vsako tretje leto  |
|  |    klobuček    |           |              |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|8. |    nogavice    |     7     |    7 vsako leto    |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|9. |    čevlji    |     2     |    1 vsako leto    |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|10.|     pas     |     1     |  1 vsako tretje leto  |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
  Zimsko uniformo redarja:
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|  |   Del uniforme:  |  Število kosov ob |  Čas trajanja poznejše  |
|  |           |    nastopu    |    dodelitve:     |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|1. |  hlače s podlogo  |     2     |  1 vsako drugo leto   |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|2. | srajca dolgi rokav |     3     |    1 vsako leto    |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|3. |  svečani suknjič  |     1     |  1 vsako tretje leto  |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|4. |    jopica    |     2     |  1 vsako tretje leto  |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|5. |  kravata s sponko  |     1     |    1 vsako leto    |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|6. |  kapa s ščitnikom, |     1     |  2 vsako drugo leto   |
|  |    klobuček    |           |              |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|7. |    nogavice    |     7     |    7 vsako leto    |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|8. |    čevlji    |     2     |  1 vsako tretje leto  |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|9. |     pas     |     1     |  1 vsako drugo leto   |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|10.| zimski jopič (bunda) |     1     |  1 vsako četrto leto  |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|11.|  usnjene rokavice  |     1     |  1 vsako četrto leto  |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
|12.|     šal     |     1     |  1 vsako četrto leto  |
+---+----------------------+---------------------+---------------------------+
  Sestavni deli uniforme občinskega redarja:
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|  |  Sestavni deli  |  Število kosov ob nastopu  |  Čas trajanja  |
|  |   uniforme:   | oziroma če redar to potrebuje |   poznejše   |
|  |          |     zaradi dela     |  dodelitve:   |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|1. | usnjena torbica  |        1        | 1 vsako osmo leto |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|2. |  dežni plašč s  |        1        | 1 vsako četrto  |
|  |    kapuco    |                |    leto    |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|3. |  dežne hlače   |        1        | 1 vsako tretje  |
|  |          |                |    leto    |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|4. |    opasač    |        1        | 1 vsako peto leto |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|5. |   kombinezon   |        1        |  po potrebi   |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|6. |  delovna kapa,  |        1        |1 vsako drugo leto |
|  | motorist, kolesar |                |          |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|7. |  delovni pas   |        1        | 1 vsako 6 leto  |
|  |   (opasač)   |                |          |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|8. | prevleka za kapo s |        1        |  1 vsako leto  |
|  |   ščitnikom   |                |          |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|9. | položajne oznake |        1        |1 vsako drugo leto |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|10.|   piščalka   |        1        | 1 vsako tretje  |
|  |          |                |    leto    |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
|11.|   odsevni    |        1        | 1 vsako 4 leto  |
|  |  brezrokavnik  |                |          |
+---+--------------------+-------------------------------+-------------------+
  Kolesarski komplet in komplet redarja motorista:
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|  |  Deli kolesarskega |  Število kosov ob nastopu  |  Čas trajanja  |
|  |kompleta in motorista:|oziroma če redar to potrebuje |   poznejše   |
|  |           |     zaradi dela     |  dodelitve:  |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|1. | kolesarske hlače do |       1        |1 vsako osmo leto |
|  |     kolen    |               |         |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|2. |   polo majica   |       1        | 1 vsako četrto |
|  |           |               |    leto    |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|3. |  kolesarska čelada |       1        | 1 vsako tretje |
|  |           |               |    leto    |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|4. |    rokavice    |       1        |1 vsako peto leto |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|5. |    rokavice    |               | za nameščanje  |
|  |           |               |   lisic    |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|6. |  športni čevlji  |       1        |1 vsako drugo leto|
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|  |    motorist    |               |         |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|7. | jopič za motorista |       1        |1 vsako peto leto |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|8. | dolge zaščitne hlače |       1        |1 vsako peto leto |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|9. |   polo majica   |       2        |1 vsako drugo leto|
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|10.|  čelada za glavo  |       1        | 1 vsako četrto |
|  |           |               |    leto    |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
|11.|  zaščitne rokavice |       1        | 1 vsako četrto |
|  |           |               |    leto    |
+---+----------------------+------------------------------+------------------+
9. člen
Če je redar iz 2. člena iz kakršnih koli razloga odsoten z dela več kot 6 mesecev oziroma svojega dela na opravlja na terenu, se rok trajanja posameznih delov uniforme podaljša za toliko časa kolikor je bil redar odsoten oziroma svojega dela ni opravljal na terenu.
10. člen
Po poteku rokov iz 8. člena in ob nadomestitvi z novim, postanejo posamezni deli uniforme last redarja, ki jih je dobili v uporabo. Ti deli so: čevlji, nogavice, pas, rokavice in šal. Ostali deli uniforme, dopolnilni deli uniforme in oprema, se vrnejo.
Vrnjeni deli uniforme, ki jih ni možno uporabiti, se lahko podarijo humanitarnim organizacijam. Prehodno se iz njih snamejo vse službene oznake.
11. člen
Redarju, ki mu preneha delovno razmerje ali se upokoji, mora službeno uniformo, dopolnilne dele in opremo, ki ji še ni potekel rok, vrniti. Izjema so čevlji in nogavice.
12. člen
Uniformo, dopolnilne dele in opremo, ni dovoljeno odtujiti, niti je spreminjati v nasprotju s tem (predpisom).
13. člen
V primeru poškodovanja, strganja, uničenja, izgube ali odtujitve, po krivdi redarja, je redar dolžan z lastnimi sredstvi kupiti uniformo, dopolnilni del, opremo, oziroma tisti del uniforme, ki ji rok uporabe še ni potekel. Ravno tako mora redar povrniti stroške uniforme, če mu preneha delovno razmerje po njegovi krivdi.
14. člen
Evidenca o izročanju uniforme, dopolnilnih delov in opreme v uporabo redarju, roku trajanja in vračanja se vodijo v občinski upravi Občine Bled.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi službene uniforme pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS. št. 7/00) z dne 28. 1. 2000, uporablja pa se do 15. februarja 2006.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. marca 2006.
Št. 0610-1/2006
Bled, dne 13. marca 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost