Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1694. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled, stran 4226.

Na podlagi prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1), 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS – UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (ZP-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 55/05), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet Občine Bled na nadaljevanju 26. redne seje dne 23. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bled
1. člen
Zadnji odstavek 9. člena odloka se v celoti črta in se nadomesti z odstavkom:
Namembnost – nezazidana stavbna zemljišča  I.   II.  III.  IV.
Namembnost – nezazidano stavbno zemljišče
– stanovanjski objekti           300   280  260  240
Namembnost – nezazidano stavbno zemljišče
– poslovni objekti             600   560  520  400
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01505-6/2003
Bled, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost