Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije, stran 4225.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) in 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/8 z dne 8. 3. 2006, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 23. seji dne 17. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
1. člen
Drugi odstavek 9. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05) se spremeni tako, da se glasi:
»Zoper sklep o izboru vlog za (so)financiranje je dovoljena pritožba, in sicer skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik (so)financiranja. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave. Predmet pritožbe je lahko samo očitno pomota oziroma kršenje postopka izbora. Direktor pripravi predlog rešitev pritožb na podlagi mnenja strokovne komisije. O rešitvah pritožb na predlog direktorja agencije odloča upravni odbor.«.
2. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »projektu« doda pika in črta besedilo »oziroma do največ 2,500.000 SIT.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-9/2006/4
Ljubljana, dne 17. marca 2006
EVA 2006-1647-0006
prof. dr. Niko Toš l.r.
Predsednik
Upravnega odbora Javne agencije
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost