Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1690. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati, stran 4221.

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 15. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1. točka
V Sklepu o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 68/05, 69/05, 109/05 in 30/06) se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»Banke upoštevajo, ne glede na princip preostale dospelosti, v obeh razredih svoje naložbe:
– v tuje tržne dolžniške in lastniške vrednostne papirje in v domače tržne dolžniške vrednostne papirje, ki kotirajo na organiziranih trgih, opredeljenih z Direktivo o investicijskih storitvah (93/22/EEC-Investment Services Directive) in katerih bonitetna ocena oziroma dolgoročna bonitetna ocena izdajatelja je najmanj BBB (Fitch ali Standard & Poor’s) ali vsaj Baa2 (Moody’s), če z njimi banke upravljajo same, če pa so jih prepustile v upravljanje drugi domači ali tuji banki oziroma finančni instituciji pa le v višini in rokih, ki jih za dostop do likvidnosti predvideva pogodba o upravljanju;
– v dolžniške vrednostne papirje, ki jih je izdala Republika Slovenija in niso zajeti v prvi alineji ter dolžniške vrednostne papirje z jamstvom Republike Slovenije;
– v dolžniške vrednostne papirje Banke Slovenije in druge vrednostne papirje oziroma terjatve, ki niso zajeti v prvi alineji in na podlagi katerih lahko banke pri Banki Slovenije pridobijo likvidna sredstva.
Vrednostne papirje iz prve alineje morajo banke za potrebe vključevanja v likvidnostno lestvico vrednotiti po tržnih cenah.”
2. točka
Črta se 15. točka.
3. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi tečaja zamenjave med eurom in tolarjem v Uradnem listu Evropske unije, ki ga bo določil Svet po postopku, določenim v členu 123 (5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
Ljubljana, dne 6. aprila 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost