Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1687. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 4210.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave
v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05 in 20/06) se v tabeli »Tip osebe javnega prava: občina (občinska uprava), Razpon plačnega razreda: 44–54, pri šifri PU 75655 – Občina Loški potok«, v petem stolpcu »plačni razred«, številka »44« nadomesti s številko »46«, pri šifri »PU 76503 Občina Braslovče«, pa se v petem stolpcu »plačni razred« številka »46« nadomesti s številko »48«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-3/2005/449
Ljubljana, dne 31. marca 2006
EVA 2006-3111-0037
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost