Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1681. Zakon o spremembi Zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-B), stran 4151.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2006.
Št. 001-22-50/06
Ljubljana, dne 7. aprila 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJI (ZZdrI-B)
1. člen
V Zakonu o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) se črtata naslov poglavja »II. Smernice, mnenja, projektni pogoji in soglasja« in 2. člen.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 530-01/99-1/7
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EPA 689-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost