Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1432. Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije, stran 3634.

Na podlagi petega odstavka 110. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03 – avtentična razlaga, 113/03 – odl. US, 16/04 – odl. US, 123/04 – odl. US in 96/05 – ZRTVS-1) in v skladu z drugim odstavkom 103. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke
za avdiovizualne medije
1. člen
V Uredbi o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/03 in 35/04) se v 7. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Minister imenuje strokovno komisijo za avdiovizualne projekte (v nadaljnjem besedilu: komisija) za ocenjevanje in vrednotenje projektov, prispelih na javni razpis. Komisija oceni in ovrednoti predlagane projekte ter pripravi poročilo v skladu s 119. členom ZUJIK.
Komisijo sestavlja pet strokovnjakov za avdiovizualno kulturo. Administrativna dela opravlja kot tajnik komisije uslužbenec ministrstva.«.
V četrtem, petem in šestem odstavku se beseda »svet« v ustreznem sklonu nadomesti z besedo »komisija« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 8., 9. in 12. členu se beseda »svet« v ustreznem sklonu nadomesti z besedo »komisija« v ustreznem sklonu.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-3/2006/5
Ljubljana, dne 22. marca 2006
EVA 2006-3511-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost