Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1425. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork (območje GP Project-ing) – skrajšani postopek, stran 3628.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju: ZUreP-1) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00, 76/02) je župan Občine Markovci sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork (območje GP Project-ing) – skrajšani postopek
1.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork (območje GP Project-ing) – skrajšani postopek, ki ga je pod številko 02-III/06, z datumom marec 2006, izdelala družba Umarh d.o.o., Ptuj. V skladu z določilom drugega odstavka 34. člena ZUreP-1 se uporablja skrajšani postopek.
2.
Razgrnjeni predlog sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta obravnava del območja P13-O1 Novi Jork, s približno površino 0,29 ha (obsega parceli s številkama 258/2, 258/3, obe k.o. Novi Jork pri Markovcih), v katerem je predvidena umestitev celotne dejavnosti gradbenega podjetja GP Project-ing v prostor te obrtne cone.
3.
Javna razgrnitev predloga občinskega lokacijskega načrta bo v prostorih Občine Markovci, Markovci 43, in sicer v času od ponedeljka 10. 4. 2006 do vključno ponedeljka 24. 4. 2006.
4.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga občinskega lokacijskega načrta izvedena v torek, 18. 4. 2006, ob 19. uri, na sedežu Občine Markovci, Markovci 43 (sejna soba).
5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvi vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
6.
Ta sklep so objavi v Uradnem listu RS in v Štajerskem tedniku, Ptuj.
Št. 350-05-476/2005
Markovci, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.

AAA Zlata odličnost