Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1424. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 3628.

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel naslednji
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
+-----------------------------------------------------+
|ŠIROKA POTROŠNJA                   |
|                           |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Mala poraba:|cena za plin   |  150,35|SIT/m3   |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Gospodinjska|         |     |      |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|tarifa:   |cena za plin   |  88,37|SIT/m3   |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|      |osnovna cena   | 9.181,67|SIT/leto  |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Centralno  |         |     |      |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|ogrevanje: |cena za plin   |  88,37|SIT/m3   |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|      |cena za prikl. moč|  755,41|SIT/kW,leto|
|      |         |     |      |
+-----------------------------------------------------+
|OSTALA POTROŠNJA                   |
|                           |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Mala poraba:|cena za plin   |  150,35|SIT/m3   |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Osnovna   |         |     |      |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|tarifa:   |cena za plin   |  99,41|SIT/m3   |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|      |osnovna cena   |23.417,45|SIT/leto  |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Ogrevanje  |         |     |      |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|poslov.   |         |     |      |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|prostorov: |cena za plin   |  99,41|SIT/m3   |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|      |cena za prikl. moč|  460,36|SIT/kW,leto|
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|Pogodbeni  |         |     |      |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|odjem    |cena za plin   |  80,73|SIT/m3   |
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
|      |cena za prikl. moč|  835,62|SIT/kW,leto|
|      |         |     |      |
+------------+------------------+---------+-----------+
Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3, trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/06.
3. člen
Ta cenik začne veljati 1. aprila 2006.
Ljubljana, dne 29. marca 2006
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Draškovič l.r.

AAA Zlata odličnost