Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1413. Navodilo o postopku in načinu ravnanja z osebami, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopijo v Republiko Slovenijo, stran 3605.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05) izdaja minister za notranje zadeve s soglasjem ministra za pravosodje
N A V O D I L O
o postopku in načinu ravnanja z osebami, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopijo v Republiko Slovenijo
1. člen
(1) To navodilo določa postopek in način ravnanja z osebami, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopijo v Republiko Slovenijo.
(2) Določbe tega navodila se uporabljajo le za osebe iz 2. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(3) Za namene izvajanja tega navodila se šteje, da oseba nezakonito vstopi v Republiko Slovenijo, če vstopi v Republiko Slovenijo izven mejnega prehoda ali v nasprotju z namembnostjo mejnega prehoda.
2. člen
(1) Državni organ, kateremu oseba iz drugega odstavka prejšnjega člena izjavi, da namerava zaprositi za začasno zaščito, o tem nemudoma obvesti policijo.
(2) Policisti pri ugotavljanju okoliščin nezakonitega vstopa zoper osebo, ki državnemu organu izjavi, da namerava zaprositi za začasno zaščito, izvedejo potrebne ukrepe, določene v predpisih o državni meji, tujcih in policijskih pooblastilih.
(3) Osebo, ki je nezakonito vstopila v Republiko Slovenijo in izjavila, da namerava zaprositi za začasno zaščito, morajo policisti pripeljati v najbližji sprejemni center čimprej, najpozneje pa v roku 24 ur po tem, ko je oseba izjavila, da namerava zaprositi za začasno zaščito.
3. člen
Podano izjavo, s katero je oseba izjavila, da namerava zaprositi za začasno zaščito, mora organ, kateremu je oseba podala tako izjavo, nemudoma posredovati pristojnemu organu iz četrtega odstavka 16. člena zakona.
4. člen
(1) Pristojni organ iz četrtega odstavka 16. člena zakona mora policijo obvestiti o vložitvi vloge za začasno zaščito.
(2) Če oseba ne vloži vloge za začasno zaščito v roku treh dni od nezakonitega vstopa v Republiko Slovenijo, se zoper njo začne postopek o prekršku zaradi nezakonitega vstopa v Republiko Slovenijo.
(3) Do pravnomočno končanega postopka o prekršku se oseba iz prejšnjega odstavka nastani v centru za tujce.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-112/2005 (136-02)
Ljubljana, dne 24. marca 2006
EVA 2005-1711-0059
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost