Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1411. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum), stran 3604.

Na podlagi prvega odstavka 15. člena, 18. in 20. člena v zvezi z drugim odstavkom 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB)
(Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum)
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum) (Uradni list RS, št. 106 /05) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Veterinar na sumljivem gospodarstvu opravi:
– epizootiološko poizvedovanje,
– ločitev zdravih živali od živali, za katere se sumi, da so zbolele,
– potrebne laboratorijske preiskave.«.
2. člen
(1) Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Šteje se, da je BVD – MB uradno potrjena, če se ugotovi prisotnost kliničnih znakov iz prejšnjega člena in če se z laboratorijskimi preiskavami ugotovijo specifična protitelesa ali virusni antigen, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.«.
(2) V drugem odstavku se prva alinea točke a) spremeni tako, da se glasi:
»– da omogoči odvzem vzorcev za laboratorijsko preiskavo,«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »vseh živali« nadomesti z besedilom »pri vseh živalih v starosti 5 do 15 mesecev«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-51/2005-1
Ljubljana, dne 21. marca 2006
EVA 2006-2311-0086
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost