Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1102. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 2824.

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), določb 5., 6. in 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05) ter 34. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. in 2. člena poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. na seji dne 10. januarja 2006 sprejela
C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
Višina cestnine na kilometer prevozne razdalje cestninske ceste za prvi cestninski razred znaša 9,3403 tolarjev. Od te višine cestnine se obračunava 20% davek na dodano vrednost.
II.
Višina cestnine, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezni odsek cestninske ceste ter za posamezni cestninski razred:
+------------------------+---------------------+----------------------------+
|            |           |   Cestninski razred   |
|            |           |              |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|            |           |  1 |  2 | 3  |  4  |
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+----------------------------+
|  Cestninska cesta  | Vstopno – izstopna | Razmerja med cestninskimi |
|            | cestninska postaja: |      razredi     |
|            |           |              |
|            |           +------+------+------+-------+
|            |           | 1,00 | 1,50 | 2,75 | 4,00 |
|            |           |   |   |   |    |
|            |           +----------------------------+
|            |           |   Cestnina v tolarjih  |
|            |           |              |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Šentilj – Maribor  |Pesnica       |  180|  260|  480|  700|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Ptujska cesta    |Tepanje       |  610|  910| 1.650| 2.450|
|(Maribor vzhod) – Arja |           |   |   |   |    |
|vas           +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Slovenske Konjice  |  300|  460|  840| 1.200|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Arja vas – Trojane  |Vransko       |  310|  460|  850| 1.250|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Trojane – Ljubljana |Kompolje       |  370|  550| 1.000| 1.450|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Lukovica       |  170|  260|  470|  690|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Krtina        |  130|  200|  360|  520|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Blagovica      |  100|  150|  270|  390|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1 Ljubljana – Srmin  |Vstopna cestninska  |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |Ljubljana – zahod  |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Izstopna cestninska |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Vrhnika       |  70|  110|  200|  290|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Logatec       |  260|  390|  710| 1.050|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Unec         |  380|  560| 1.050| 1.500|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Postojna       |  500|  750| 1.400| 2.000|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Razdrto       |  630|   /|   /|   /|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Nanos        |  640|  970| 1.750| 2.600|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Senožeče       |  690| 1.050| 1.900| 2.750|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Divača        |  770| 1.150| 2.100| 3.100|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Kozina        |  850| 1.300| 2.350| 3.400|
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Videž        | 1.050| 1.600| 2.950| 4.250|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|            |Vstopno-izstopna   |  210|  320|  580|  850|
|            |cestninska postaja: |   |   |   |    |
|            |Kozina        |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1/A3 Ljubljana –    |Vstopna cestninska  |   |   |   |    |
|Fernetiči        |postaja:       |   |   |   |    |
|            |Ljubljana – zahod  |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Izstopna cestninska |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Dane         |  880| 1.300| 2.400| 3.500|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A1/A3 Srmin – Fernetiči |Vstopna cestninska  |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |Videž        |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Izstopna cestninska |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |           |   |   |   |    |
|            +---------------------+------+------+------+-------+
|            |Dane         |  460|  690| 1.250| 1.850|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|H4 Podnanos – Vrtojba  |Bazara        |  360|  540|  990| 1.450|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A2 Podtabor – Ljubljana |Torovo        |  380|  560| 1.050| 1.500|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A2 Ljubljana – Pluska  |Dob         |  410|  620| 1.150| 1.650|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
|A2 Kronovo – Obrežje  |Drnovo        |  430|  650| 1.200| 1.750|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
| Odsek Kronovo – Krško |Krško        |  190|  280|  520|  750|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
| Odsek Krško – Obrežje |Krško        |  220|  330|  600|  870|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+---------------------+------+------+------+-------+
Posamezni cestninski razred vključuje naslednja vozila:
– prvi razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m;
– drugi razred: vozila z dvema ali več osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg;
– tretji razred: vozila z dvema ali tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
– četrti razred: vozila z več kakor tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Ne glede na prejšnji odstavek se vozila iz prvega cestninskega razreda s priklopnim vozilom razvrščajo v drugi cestninski razred, vozila iz drugega cestninskega razreda s priklopnim vozilom pa v tretji cestninski razred.
Višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles.
III.
Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana – (Fernetiči) – Srmin, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezni odsek te ceste ter za posamezni cestninski razred:
+----------------------------+-----------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1|  Cestninski razred  |
|              |            |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|              |            |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Vrhnika           |  70| 110| 200| 290|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Logatec           | 260| 390| 710|1.050|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Unec            | 380| 560|1.050|1.500|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Postojna          | 500| 750|1.400|2.000|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Razdrto           | 630|  /|  /|  /|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Nanos            | 640| 970|1.750|2.600|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Senožeče          | 690|1.050|1.900|2.750|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Dane            | 880|1.300|2.400|3.500|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Divača           | 770|1.150|2.100|3.100|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Kozina           | 850|1.300|2.350|3.400|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Videž            |1.050|1.600|2.950|4.250|
|              |   |   |   |   |
+----------------------------+-----+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       | 70| 110| 200| 290|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec           | 90| 140| 260| 370|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec            |210| 310| 580| 840|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna          |340| 510| 930|1.350|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto           |460|  /|  /|  /|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos            |480| 720|1.300|1.900|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče          |520| 790|1.450|2.100|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane            |710|1.050|1.950|2.850|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača           |610| 910|1.650|2.400|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina           |690|1.050|1.900|2.750|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž            |900|1.350|2.450|3.600|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |260| 390| 710|1.050|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika           | 90| 140| 260| 370|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec            |120| 170| 320| 470|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna          |240| 370| 670| 980|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto           |370|  /|  /|  /|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos            |390| 580|1.050|1.550|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče          |430| 650|1.200|1.700|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane            |620| 930|1.700|2.450|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača           |510| 770|1.400|2.050|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina           |590| 890|1.650|2.350|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž            |800|1.200|2.200|3.200|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |380| 560|1.050|1.500|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika           |210| 310| 580| 840|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec           |120| 170| 320| 470|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna          |130| 190| 350| 510|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto           |250|  /|  /|  /|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos            |270| 400| 740|1.100|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče          |310| 470| 860|1.250|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane            |500| 750|1.400|2.000|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača           |400| 590|1.100|1.600|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina           |480| 710|1.300|1.900|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž            |690|1.050|1.900|2.750|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Postojna          | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+-------------------+
|Izstopna cestninska postaja |Cestnina v tolarjih|
|              |          |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |500|750|1.400|2.000|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Vrhnika           |340|510| 930|1.350|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Logatec           |240|370| 670| 980|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Unec            |130|190| 350| 510|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Razdrto           |130| /|  /|  /|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Nanos            |140|210| 390| 560|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Senožeče          |190|280| 510| 740|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Dane            |370|560|1.050|1.500|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Divača           |270|400| 740|1.050|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Kozina           |350|520| 960|1.400|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Videž            |560|840|1.550|2.250|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Razdrto           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+-------------------+
|Izstopna cestninska postaja |Cestnina v tolarjih|
|              |          |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |630|940|1.750|2.500|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Vrhnika           |460|690|1.250|1.850|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Logatec           |370|550|1.000|1.500|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Unec            |250|380| 700|1.000|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Postojna          |130|190| 350| 500|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Nanos            | 20| 20|  40|  60|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Senožeče          | 60| 90| 170| 240|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Dane            |250|370| 680| 990|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Divača           |140|210| 390| 570|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Kozina           |220|330| 610| 890|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Videž            |430|650|1.200|1.750|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Nanos            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+-------------------+
|Izstopna cestninska postaja |Cestnina v tolarjih|
|              |          |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |640|970|1.750|2.600|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Vrhnika           |480|720|1.300|1.900|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Logatec           |390|580|1.050|1.550|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Unec            |270|400| 740|1.100|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Postojna          |140|210| 390| 560|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Razdrto           | 20| /|  /|  /|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Senožeče          | 40| 70| 120| 180|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Dane            |230|350| 640| 930|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Divača           |130|190| 350| 510|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Kozina           |210|310| 570| 830|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
|Videž            |420|630|1.150|1.700|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---+---+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče          | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |690|1.050|1.900|2.750|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika           |520| 790|1.450|2.100|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec           |430| 650|1.200|1.700|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec            |310| 470| 860|1.250|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna          |190| 280| 510| 740|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto           | 60|  /|  /|  /|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos            | 40|  70| 120| 180|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane            |190| 280| 510| 750|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača           | 80| 120| 230| 330|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina           |160| 240| 450| 650|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž            |370| 560|1.050|1.500|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|              |           |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |880|1.300|2.400|3.500|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika           |710|1.050|1.950|2.850|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec           |620| 930|1.700|2.450|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec            |500| 750|1.400|2.000|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna          |370| 560|1.050|1.500|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto           |250|  /|  /|  /|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos            |230| 350| 640| 930|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče          |190| 280| 510| 750|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača           |170| 250| 470| 680|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina           |250| 370| 690|1.000|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž            |460| 690|1.250|1.850|
|              |  |   |   |   |
+----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+-----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10| Cestninski razred |
|               |           |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|               |           |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |770|1.150|2.100|3.100|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika           |610| 910|1.650|2.400|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec           |510| 770|1.400|2.050|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec             |400| 590|1.100|1.600|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna           |270| 400| 740|1.050|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto           |140|  /|  /|  /|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos            |130| 190| 350| 510|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče           | 80| 120| 230| 330|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane             |170| 250| 470| 680|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina            | 80| 120| 220| 320|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Videž            |290| 440| 800|1.150|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+-----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11| Cestninski razred |
|               |           |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Kozina            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|               |           |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |850|1.300|2.350|3.400|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Vrhnika           |690|1.050|1.900|2.750|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Logatec           |590| 890|1.650|2.350|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Unec             |480| 710|1.300|1.900|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Postojna           |350| 520| 960|1.400|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Razdrto           |220|  /|  /|  /|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Nanos            |210| 310| 570| 830|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Senožeče           |160| 240| 450| 650|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Dane             |250| 370| 690|1.000|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
|Divača            | 80| 120| 220| 320|
|               |  |   |   |   |
+-----------------------------+---+-----+-----+-----+
 
+-----------------------------+-----------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12|  Cestninski razred  |
|               |            |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Videž            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v tolarjih |
|               |            |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |1.050|1.600|2.950|4.250|
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Vrhnika           |900 |1.350|2.450|3.600|
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Logatec           |800 |1.200|2.200|3.200|
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Unec             |690 |1.050|1.900|2.750|
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Postojna           |560 |840 |1.550|2.250|
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Razdrto           |430 | /  | /  | /  |
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Nanos            |420 |630 |1.150|1.700|
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Senožeče           |370 |560 |1.050|1.500|
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Dane             |460 |690 |1.250|1.850|
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
|Divača            |290 |440 |800 |1.150|
|               |   |   |   |   |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+
IV.
Za potrebe informativnega dvojnega označevanja cen iz II. točke tega cenika znaša cestnina za posamezni odsek cestninske ceste ter za posamezni cestninski razred, preračunana v evre po centralnem paritetnem tečaju v skladu z Zakonom o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05):
+------------------------+----------------------+--------------------------+
|            |           |  Cestninski razred   |
|            |           |             |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |           | 1 | 2 |  3 |  4  |
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+--------------------------+
|  Cestninska cesta  | Vstopno – izstopna |Razmerja med cestninskimi |
|            | cestninska postaja: |     razredi     |
|            |           |             |
|            |           +-----+-----+------+-------+
|            |           |1,00 |1,50 | 2,75 | 4,00 |
|            |           |   |   |   |    |
|            |           +--------------------------+
|            |           |   Cestnina v evrih   |
|            |           |             |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1 Šentilj – Maribor  |Pesnica        | 0,75| 1,08| 2,00|  2,92|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1 Ptujska cesta    |Tepanje        | 2,55| 3,80| 6,89| 10,22|
|(Maribor vzhod) – Arja |           |   |   |   |    |
|vas           +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Slovenske Konjice   | 1,25| 1,92| 3,51|  5,01|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1 Arja vas – Trojane  |Vransko        | 1,29| 1,92| 3,55|  5,22|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1 Trojane – Ljubljana |Kompolje       | 1,54| 2,30| 4,17|  6,05|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Lukovica       | 0,71| 1,08| 1,96|  2,88|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Krtina        | 0,54| 0,83| 1,50|  2,17|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Blagovica       | 0,42| 0,63| 1,13|  1,63|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1 Ljubljana – Srmin  |Vstopna cestninska  |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |Ljubljana – zahod   |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Izstopna cestninska  |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Vrhnika        | 0,29| 0,46| 0,83|  1,21|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Logatec        | 1,08| 1,63| 2,96|  4,38|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Unec         | 1,59| 2,34| 4,38|  6,26|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Postojna       | 2,09| 3,13| 5,84|  8,35|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Razdrto        | 2,63|  /|   /|   /|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Nanos         | 2,67| 4,05| 7,30| 10,85|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Senožeče       | 2,88| 4,38| 7,93| 11,48|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Divača        | 3,21| 4,80| 8,76| 12,94|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Kozina        | 3,55| 5,42| 9,81| 14,19|
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Videž         | 4,38| 6,68| 12,31| 17,73|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Vstopno-izstopna   | 0,88| 1,34| 2,42|  3,55|
|            |cestninska postaja:  |   |   |   |    |
|            |Kozina        |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1/A3 Ljubljana –    |Vstopna cestninska  |   |   |   |    |
|Fernetiči        |postaja:       |   |   |   |    |
|            |Ljubljana – zahod   |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Izstopna cestninska  |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Dane         | 3,67| 5,42| 10,02| 14,61|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A1/A3 Srmin – Fernetiči |Vstopna cestninska  |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |Videž         |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Izstopna cestninska  |   |   |   |    |
|            |postaja:       |   |   |   |    |
|            |           |   |   |   |    |
|            +----------------------+-----+-----+------+-------+
|            |Dane         | 1,92| 2,88| 5,22|  7,72|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|H4 Podnanos – Vrtojba  |Bazara        | 1,50| 2,25| 4,13|  6,05|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A2 Podtabor – Ljubljana |Torovo        | 1,59| 2,34| 4,38|  6,26|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A2 Ljubljana – Pluska  |Dob          | 1,71| 2,59| 4,80|  6,89|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
|A2 Kronovo – Obrežje  |Drnovo        | 1,79| 2,71| 5,01|  7,30|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
| Odsek Kronovo – Krško |Krško         | 0,79| 1,17| 2,17|  3,13|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
| Odsek Krško – Obrežje |Krško         | 0,92| 1,38| 2,50|  3,63|
|            |           |   |   |   |    |
+------------------------+----------------------+-----+-----+------+-------+
V.
Za potrebe informativnega dvojnega označevanja cen iz III. točke tega cenika znaša cestnina za posamezni odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana – (Fernetiči) – Srmin ter za posamezni cestninski razred, preračunana v evre po centralnem paritetnem tečaju v skladu z Zakonom o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05):
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja |  Cestnina v evrih |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Vrhnika           |0,29|0,46| 0,83| 1,21|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Logatec           |1,08|1,63| 2,96| 4,38|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Unec            |1,59|2,34| 4,38| 6,26|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Postojna          |2,09|3,13| 5,84| 8,35|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Razdrto           |2,63|  /|  /|  /|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Nanos            |2,67|4,05| 7,30|10,85|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Senožeče          |2,88|4,38| 7,93|11,48|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Dane            |3,67|5,42|10,02|14,61|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Divača           |3,21|4,80| 8,76|12,94|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Kozina           |3,55|5,42| 9,81|14,19|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Videž            |4,38|6,68|12,31|17,73|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Vrhnika           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja |  Cestnina v evrih |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |0,29|0,46| 0,83| 1,21|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Logatec           |0,38|0,58| 1,08| 1,54|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Unec            |0,88|1,29| 2,42| 3,51|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Postojna          |1,42|2,13| 3,88| 5,63|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Razdrto           |1,92|  /|  /|  /|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Nanos            |2,00|3,00| 5,42| 7,93|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Senožeče          |2,17|3,30| 6,05| 8,76|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Dane            |2,96|4,38| 8,14|11,89|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Divača           |2,55|3,80| 6,89|10,02|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Kozina           |2,88|4,38| 7,93|11,48|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Videž            |3,76|5,63|10,22|15,02|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v evrih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Ljubljana zahod       |1,08|1,63|2,96| 4,38|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Vrhnika           |0,38|0,58|1,08| 1,54|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec            |0,50|0,71|1,34| 1,96|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Postojna          |1,00|1,54|2,80| 4,09|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Razdrto           |1,54|  /|  /|  /|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Nanos            |1,63|2,42|4,38| 6,47|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče          |1,79|2,71|5,01| 7,09|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Dane            |2,59|3,88|7,09|10,22|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača           |2,13|3,21|5,84| 8,55|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina           |2,46|3,71|6,89| 9,81|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Videž            |3,34|5,01|9,18|13,35|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v evrih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Ljubljana zahod       |1,59|2,34|4,38| 6,26|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Vrhnika           |0,88|1,29|2,42| 3,51|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec           |0,50|0,71|1,34| 1,96|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Postojna          |0,54|0,79|1,46| 2,13|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Razdrto           |1,04|  /|  /|  /|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Nanos            |1,13|1,67|3,09| 4,59|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče          |1,29|1,96|3,59| 5,22|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Dane            |2,09|3,13|5,84| 8,35|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača           |1,67|2,46|4,59| 6,68|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina           |2,00|2,96|5,42| 7,93|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Videž            |2,88|4,38|7,93|11,48|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Postojna          | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+-------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v evrih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Ljubljana zahod       |2,09|3,13|5,84|8,35|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Vrhnika           |1,42|2,13|3,88|5,63|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Logatec           |1,00|1,54|2,80|4,09|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Unec            |0,54|0,79|1,46|2,13|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Razdrto           |0,54|  /|  /|  /|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Nanos            |0,58|0,88|1,63|2,34|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Senožeče          |0,79|1,17|2,13|3,09|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Dane            |1,54|2,34|4,38|6,26|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Divača           |1,13|1,67|3,09|4,38|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Kozina           |1,46|2,17|4,01|5,84|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Videž            |2,34|3,51|6,47|9,39|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Razdrto           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v evrih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Ljubljana zahod       |2,63|3,92|7,30|10,43|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Vrhnika           |1,92|2,88|5,22| 7,72|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec           |1,54|2,30|4,17| 6,26|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec            |1,04|1,59|2,92| 4,17|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Postojna          |0,54|0,79|1,46| 2,09|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Nanos            |0,08|0,08|0,17| 0,25|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče          |0,25|0,38|0,71| 1,00|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Dane            |1,04|1,54|2,84| 4,13|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača           |0,58|0,88|1,63| 2,38|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina           |0,92|1,38|2,55| 3,71|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Videž            |1,79|2,71|5,01| 7,30|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Nanos            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v evrih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Ljubljana zahod       |2,67|4,05|7,30|10,85|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Vrhnika           |2,00|3,00|5,42| 7,93|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec           |1,63|2,42|4,38| 6,47|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec            |1,13|1,67|3,09| 4,59|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Postojna          |0,58|0,88|1,63| 2,34|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Razdrto           |0,08|  /|  /|  /|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče          |0,17|0,29|0,50| 0,75|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Dane            |0,96|1,46|2,67| 3,88|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača           |0,54|0,79|1,46| 2,13|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina           |0,88|1,29|2,38| 3,46|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Videž            |1,75|2,63|4,80| 7,09|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče          | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v evrih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Ljubljana zahod       |2,88|4,38|7,93|11,48|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Vrhnika           |2,17|3,30|6,05| 8,76|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec           |1,79|2,71|5,01| 7,09|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec            |1,29|1,96|3,59| 5,22|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Postojna          |0,79|1,17|2,13| 3,09|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Razdrto           |0,25|  /|  /|  /|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Nanos            |0,17|0,29|0,50| 0,75|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Dane            |0,79|1,17|2,13| 3,13|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača           |0,33|0,50|0,96| 1,38|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina           |0,67|1,00|1,88| 2,71|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Videž            |1,54|2,34|4,38| 6,26|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Dane            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja |  Cestnina v evrih |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |3,67|5,42|10,02|14,61|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Vrhnika           |2,96|4,38| 8,14|11,89|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Logatec           |2,59|3,88| 7,09|10,22|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Unec            |2,09|3,13| 5,84| 8,35|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Postojna          |1,54|2,34| 4,38| 6,26|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Razdrto           |1,04|  /|  /|  /|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Nanos            |0,96|1,46| 2,67| 3,88|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Senožeče          |0,79|1,17| 2,13| 3,13|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Divača           |0,71|1,04| 1,96| 2,84|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Kozina           |1,04|1,54| 2,88| 4,17|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Videž            |1,92|2,88| 5,22| 7,72|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+

+-----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10| Cestninski razred |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+--------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v evrih |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Ljubljana zahod       |3,21|4,80|8,76|12,94|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Vrhnika           |2,55|3,80|6,89|10,02|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec           |2,13|3,21|5,84| 8,55|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec             |1,67|2,46|4,59| 6,68|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Postojna           |1,13|1,67|3,09| 4,38|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Razdrto           |0,58|  /|  /|  /|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Nanos            |0,54|0,79|1,46| 2,13|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče           |0,33|0,50|0,96| 1,38|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Dane             |0,71|1,04|1,96| 2,84|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina            |0,33|0,50|0,92| 1,34|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Videž            |1,21|1,84|3,34| 4,80|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
 
+-----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11| Cestninski razred |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+--------------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v evrih |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Ljubljana zahod       |3,55|5,42|9,81|14,19|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Vrhnika           |2,88|4,38|7,93|11,48|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec           |2,46|3,71|6,89| 9,81|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec             |2,00|2,96|5,42| 7,93|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Postojna           |1,46|2,17|4,01| 5,84|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Razdrto           |0,92|  /|  /|  /|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Nanos            |0,88|1,29|2,38| 3,46|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče           |0,67|1,00|1,88| 2,71|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Dane             |1,04|1,54|2,88| 4,17|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača            |0,33|0,50|0,92| 1,34|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
 
+-----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12| Cestninski razred |
|               |           |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Videž            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+---------------------+
|Izstopna cestninska postaja |  Cestnina v evrih |
|               |           |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Ljubljana zahod       |4,38|6,68|12,31|17,73|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Vrhnika           |3,76|5,63|10,22|15,02|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Logatec           |3,34|5,01|9,18 |13,35|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Unec             |2,88|4,38|7,93 |11,48|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Postojna           |2,34|3,51|6,47 |9,39 |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Razdrto           |1,79| / | /  | /  |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Nanos            |1,75|2,63|4,80 |7,09 |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Senožeče           |1,54|2,34|4,38 |6,26 |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Dane             |1,92|2,88|5,22 |7,72 |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Divača            |1,21|1,84|3,34 |4,80 |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
VI.
Cestnina se v zaprtem cestninskem sistemu plačuje na izstopni cestninski postaji na podlagi vstopnega dokumenta (vstopne kartice ali cestninskega listka iz avtomatskega podajalca cestninskih listkov), ki ga voznik prejme ali prevzame na vstopni cestninski postaji. V odprtem cestninskem sistemu se cestnina plačuje na vstopno-izstopni cestninski postaji.
Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopnega dokumenta z vstopne cestninske postaje, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
Cestnina se gotovinsko plačuje v slovenskih tolarjih.
Nerezidenti lahko plačujejo cestnino tudi z naslednjimi tujimi valutami: evro, švicarski frank, ameriški dolar in hrvaška kuna. Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: evro – kovanec za 10 centov; švicarski frank – kovanec za en frank; dolar – bankovec za en dolar in hrvaška kuna – bankovec za pet kun.
Pri plačilu cestnine s tujo gotovino se lahko preostanek vplačila nad zneskom cestnine vrne v tolarjih, če gre za vračila manjše vrednosti, ki ne presegajo dvakratne višine cestnine. Tolarski zneski vračila se pri tem zaokrožijo na deset tolarjev navzdol.
Za obračun cestnine in izračun vračil v tolarjih iz prejšnjega odstavka se upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, zmanjšan za 5%. Tečajna lista se določa enkrat mesečno, prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za predhodni dan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zneski vplačil v tuji valuti, ki se opravijo neposredno na transakcijski račun DARS d.d. in ki se nanašajo na vnaprejšnje plačilo dobroimetja na elektronskih medijih DARS d.d. iz XI. točke tega cenika ali na poravnavo s temi mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine, obračunavajo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve predračuna ali računa.
VII.
Cestnina se lahko plačuje na naslednje brezgotovinske načine:
– s plačilnimi karticami;
– z elektronskimi mediji DARS d.d.;
– z elektronskim cestninjenjem brez ustavljanja vozil za vozila prvega cestninskega razreda (elektronska tablica ABC).
VIII.
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki so označene na cestninskih postajah in na drugih vplačilnih mestih DARS d.d., ki jih določa ta cenik.
IX.
Cestnina se lahko pod pogoji, določenimi s tem cenikom, brezgotovinsko plačuje:
– z DARS kartico z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine;
– z DARS kartico Abonent z enkratnim vplačilom cestnine za posamezen koledarski mesec (mesečna kartica za vozila prvega in drugega cestninskega razreda),
– z DARS kartico Transporter z vplačanim dobroimetjem (kartica za plačevanje cestnine za vozila tretjega in četrtega cestninskega razreda) ali
– z elektronsko tablico ABC z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine za vozila prvega cestninskega razreda (avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje brez ustavljanja vozil – ABC).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko z v njem določenimi elektronskimi mediji DARS d.d. zgolj evidentirajo zapadle obveznosti plačila cestnine, ki se poravnavajo v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.
X.
Cestnina se lahko plačuje z DARS kartico, ki jo uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) prevzame hkrati z vnaprejšnjim plačilom dobroimetja na njej v višini najmanj 5.000 tolarjev.
Z DARS kartico se lahko plačuje cestnina za prevoze z vozili vseh cestninskih razredov.
Uporabnik DARS kartice lahko nanjo naknadno vplačuje dobroimetje za plačilo cestnine. Pri naknadnih vplačilih dobroimetja na DARS kartico je uporabnik upravičen do popusta pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot je v tem ceniku določeno za elektronsko tablico ABC.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS kartico ali s prevzemom vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z DARS kartico ne izkaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
XI.
Uporabnik, katerega vozilo sodi v prvi ali drugi cestninski razred in ki pogosto vozi po isti cestninski cesti ali njenem odseku med istima cestninskima postajama, lahko za posamezen koledarski mesec vnaprej plača cestnino v enkratnem mesečnem znesku (DARS kartica Abonent).
Enkratni mesečni znesek cestnine se določi tako, da se znesek cestnine za cestninsko cesto ali njen odsek, določen v prejšnjem odstavku, pomnoži s 40.
Elektronski zapis koledarskega meseca, za katerega velja vplačilo enkratnega mesečnega zneska cestnine, relacije prevoza in označb na registrski tablici vozila, za katero uporabnik ob prehodu cestninske postaje dokazuje vnaprejšnje plačilo cestnine, se opravi na DARS kartico, na kateri je dodano belo polje za ročni izpis registrske označbe vozila, za katero je vplačan mesečni znesek cestnine. Uporabniku se kartica dodeli ob prvem vplačilu enkratnega mesečnega zneska cestnine.
Z vplačilom enkratnega mesečnega zneska cestnine je uporabnik upravičen do neomejenega števila voženj v času, na relaciji in z vozilom, določenim v prvem in tretjem odstavku te točke.
V primeru, da se uporabnik ob uporabi DARS kartice Abonent pri vstopu na cestninsko cesto sklicuje na vnaprej plačano mesečno cestnino in nato prevozi daljšo relacijo od relacije, navedene v tej kartici, mora na izstopni cestninski postaji plačati cestnino za celotno prevoženo razdaljo, določeno s cenikom cestnine.
Uporabnik v nobenem primeru ne more zahtevati vračila že vplačanega enkratnega mesečnega zneska cestnine.
Uporabnik lahko na DARS kartico Abonent vplačuje tudi dobroimetje za plačilo cestnine, ki ni krita z vplačilom enkratnega mesečnega zneska cestnine, in to kartico uporablja kot DARS kartico na način in pod pogoji, določenimi v X. točki tega cenika.
XII.
Z DARS kartico Transporter se lahko plačuje cestnina za prevoze z vozili tretjega in/ali četrtega cestninskega razreda.
Višina vplačila dobroimetja na DARS kartice Transporter je poljubna. Ob nakupu DARS kartice Transporter in naknadnih vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 15.000 do pod 50.000 tolarjev je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob nakupu te kartice in naknadnih vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 50.000 do pod 200.000 tolarjev do 10% popusta in ob nakupu te kartice in naknadnih vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti 200.000 tolarjev in več do 13% popusta.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS kartico Transporter ali s prevzemom vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z DARS kartico Transporter ne izkaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
XIII.
Cestnina za vozila prvega cestninskega razreda se lahko plačuje z elektronsko tablico ABC, ki omogoča cestninjenje brez ustavljanja vozil na cestninski postaji.
Prevzem elektronske tablice ABC uporabnik opravi s podpisom navodila DARS d.d. o njeni uporabi in splošnih pogojev njene uporabe ter s plačilom sofinancerskega deleža za njeno uporabo, ki vključno z davkom na dodano vrednost znaša 4.000,00 tolarjev.
Uporabnik se lahko odloči za prevzem že uporabljene elektronske tablice ABC s krajšo življenjsko dobo, če DARS d.d. razpolaga s takimi elektronskimi tablicami ABC. V tem primeru se sofinancerski delež uporabnika sorazmerno zmanjša glede na neamortizirano vrednost elektronske tablice ABC. Amortizacijska doba elektronske tablice ABC je sedem let. Za amortizacijsko leto se šteje vsako začeto koledarsko leto od njene prve uporabe, amortizacija pa je linearna.
Višina vplačila dobroimetja na elektronsko tablico ABC je poljubna. Ob vplačilu dobroimetja na elektronsko tablico ABC v vrednosti od 15.000 do pod 50.000 tolarjev je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob vplačilu dobroimetja v vrednosti 50.000 tolarjev ali več pa do 10% popusta.
Uporabnik mora elektronsko tablico ABC uporabljati v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Uporabnik ne sme odpirati ali kakorkoli drugače posegati v elektronsko tablico ABC.
Vstop v zaprt cestninski sistem voznik vozila evidentira z elektronsko tablico ABC v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z elektronsko tablico ABC ne izkaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
Elektronsko tablico ABC, ki v sistemu elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za katere uporabnik ni odgovoren, lahko uporabnik vrne pred iztekom njene amortizacijske dobe. Pri tem je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na neamortizirano vrednost elektronske tablice ABC. DARS d.d. lahko uporabniku ponudi nadomestno elektronsko tablico, katere amortizacijska doba je najmanj enaka preostali amortizacijski dobi vrnjene elektronske tablice ABC, če s tako elektronsko tablico razpolaga.
Uporabnik, ki nepoškodovano elektronsko tablico ABC vrne pred iztekom njene amortizacijske dobe, je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na njeno neamortizirano vrednost.
Določbi sedmega in osmega odstavka te točke ne veljata za primera vračila elektronske tablice ABC, katere amortizacijska doba se je iztekla ali ki je poškodovana zaradi odpiranja ali kakršnegakoli drugačnega posega uporabnika.
Iztrošeno baterijo elektronske tablice ABC, na katero opozori izpis »Slaba baterija« na prikazovalniku dobroimetja v sistemu ABC, bo uporabnik od 30. aprila 2006 lahko zamenjal z novo baterijo na mestih, ki bodo objavljena na spletni strani DARS d.d.. Cena zamenjave baterije, ki vključuje davek na dodano vrednost, je določena v višini 1.000 SIT, uporabnik pa ima dvoletno garancijo na zamenjano baterijo.
Vrnjene ali odvzete elektronske tablice ABC, ki ne delujejo pravilno ali so bile poškodovane s posegom uporabnika, za katere bi bili stroški popravila višji od njihove neamortizirane vrednosti, ter elektronke tablice, katerim je pretekla amortizacijska doba, DARS d.d. ne sme dati ponovno v uporabo in jih odpiše.
XIV.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali elektronske tablice ABC lahko s temi elektronskimi mediji zgolj evidentira zapadle obveznosti plačila cestnine in cestnino poravnava v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.
XV.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali elektronske tablice ABC, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, lahko po sklenitvi posebne pogodbe z DARS d.d. o odloženem plačevanju cestnine ter po prekategorizaciji teh elektronskih medijev iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine, plačilo cestnine opravlja enkrat mesečno.
Pogodbo o odloženem plačevanju cestnine lahko uporabnik, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, in DARS d.d. skleneta za neomejeno število elektronskih medijev iz prejšnjega odstavka, ki jih za plačevanje cestnine uporablja uporabnik. Prekategorizacija elektronskih medijev, ki so predmet pogodbe, se opravi po sklenitvi pogodbe ter po postopku in na mestih, ki so objavljena na spletni strani DARS d.d.
Obveznost plačila cestnine se z elektronskimi mediji iz prvega in drugega odstavka te točke tekom meseca zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z računom, ki ga izda DARS d.d.
Uporabnik DARS kartice Transporter je pri mesečnem obračunu cestnine od 100.000 do pod 200.000 tolarjev upravičen do količinskega rabata v višini 1% od neto cestnine, od 200.000 do pod 300.000 v višini 2% od neto cestnine in nad 300.000 tolarjev v višini 3% od neto cestnine.
XVI.
Uporabnik Diners kartice, izdane v Republiki Sloveniji ali v Republiki Hrvaški, lahko svojo elektronsko tablico ABC poveže s to plačilno kartico ter po prekategorizaciji elektronske tablice ABC iz predplačilnega v poplačilni medij plačevanja cestnine, plačilo cestnine opravljajo enkrat mesečno.
Postopek in mesta za prekategorizacijo elektronske tablice ABC so objavljena na spletni strani DARS d.d. Na eno izdano Diners kartico je mogoče vezati največ tri elektronske tablice sistema ABC.
Obveznost plačila cestnine se z elektronsko tablico ABC tekom meseca zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice Diners.
Prekategorizacija elektronske tablice ABC v poplačilni medij velja za čas veljavnosti Diners kartice. Uporabnik jo lahko kadarkoli pred iztekom tega roka prekategorizira nazaj v predplačilni medij za plačevanje cestnine.
XVII.
Uporabnik, ki svojo elektronsko tablico ABC poveže z Diners DARS kartico, lahko po pristopu k uporabi te plačilne kartice ter po prekategorizaciji elektronske tablice ABC iz predplačilnega v poplačilni medij plačevanja cestnine, plačilo cestnine opravljajo enkrat mesečno.
Pristopna izjava k uporabi Diners DARS kartice ter postopek in mesta za prekategorizacijo elektronske tablice ABC so objavljena na spletni strani DARS d.d. Na eno izdano Diners DARS kartico je mogoče vezati največ tri elektronske tablice sistema ABC.
Obveznost plačila cestnine se z Diners DARS kartico tekom meseca zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice Diners DARS.
Pri mesečnem obračunu cestnine z eno Diners DARS kartico od 15.000 do pod 25.000 tolarjev je uporabnik upravičen do količinskega rabata v višini 4%, nad 25.000 tolarjev pa v višini 8%.
Prekategorizacija elektronske tablice ABC v poplačilni medij velja za čas veljavnosti Diners DARS kartice. Uporabnik jo lahko kadarkoli pred iztekom tega roka prekategorizira nazaj v predplačilni medij za plačevanje cestnine.
XVIII.
Uporabnik Magna kartice, ki jo izda Petrol d.d., lahko poveže to plačilno kartico z enim od naslednjih elektronskih medijev za plačevanje cestnine: DARS kartico, DARS kartico Transporter ali elektronsko tablico ABC. Po prekategorizaciji elektronskega medija iz predplačilnega v poplačilni medij plačevanja cestnine lahko plačilo cestnine opravljajo enkrat mesečno.
Postopek in mesta za prekategorizacijo elektronskih medijev so objavljena na spletni strani DARS d.d.. Na eno izdano Magna kartico je mogoče vezati samo enega od medijev iz prejšnjega odstavka.
Obveznost plačila cestnine se z Magna kartico tekom meseca zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice Magna.
Prekategorizacija elektronskega medija za plačevanje cestnine v poplačilni medij velja za čas veljavnosti Magna kartice. Uporabnik ga lahko kadarkoli pred iztekom tega roka prekategorizira nazaj v predplačilni medij za plačevanje cestnine.
XIX.
Prodajna mesta elektronskih medijev DARS d.d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz IX. točke tega cenika so:
– za DARS kartico: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, v avtocestnih vzdrževalnih bazah Ljubljana (Grič 54), Postojna (Industrijska c. 3) in Slovenske Konjice (Tepanje 2a) ter pri pogodbenih prodajalcih Petrol d.d. in AMZS d.d.;
– za DARS kartico Abonent: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, v avtocestnih vzdrževalnih bazah Ljubljana (Grič 54), Postojna (Industrijska c. 3) in Slovenske Konjice (Tepanje 2a);
– za DARS kartico Transporter: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, v avtocestnih vzdrževalnih bazah Ljubljana (Grič 54), Postojna (Industrijska c. 3) in Slovenske Konjice (Tepanje 2a) ter pri pogodbenem prodajalcu AMZS d.d.;
– za elektronsko tablico ABC: na izstopnih kombiniranih stezah sistema ABC na vseh izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postajah, v avtocestnih vzdrževalnih bazah Ljubljana (Grič 54), Postojna (Industrijska c. 3) in Slovenske Konjice (Tepanje 2a) ter pri pogodbenih prodajalcih AMZS d.d., Petrol d.d., OMV Slovenija d.o.o., CI&CA d.o.o., AVTOCENTER d.o.o., INTERSERVICE d.o.o. in AVTOKRKA d.o.o.
XX.
Mesta vplačila dobroimetja na elektronske medije DARS d.d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz IX. točke tega cenika so:
– za DARS kartico: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, ter v avtocestnih vzdrževalnih bazah Ljubljana (Grič 54), Postojna (Industrijska c. 3) in Slovenske Konjice (Tepanje 2a);
– za DARS kartico Abonent: na katerikoli cestninski postaji ob izstopu iz avtoceste, v času od 25. do 5. dne v koledarskem mesecu. Kartica velja od prvega dneva koledarskega meseca do petega dneva v naslednjem koledarskem mesecu;
– za DARS kartico Transporter: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, ter v avtocestnih vzdrževalnih bazah Ljubljana (Grič 54), Postojna (Industrijska c. 3) in Slovenske Konjice (Tepanje 2a);
– za elektronsko tablico ABC: na izstopnih kombiniranih stezah sistema ABC na vseh izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postajah ter v avtocestnih vzdrževalnih bazah Ljubljana (Grič 54), Postojna (Industrijska c. 3) in Slovenske Konjice (Tepanje 2a).
XXI.
Uporabnikom elektronskih medijev DARS d.d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, se nadzor nad porabo cestnine omogoča:
– s stalnim dostopom do evidenc prehodov cestninskih postaj preko posebnega spletnega portala. Uporabnikom večjega števila DARS kartic, DARS kartic Transporter in/ali elektronskih tablic ABC se tak dostop zagotavlja z dodelitvijo zgolj enega uporabniškega imena in gesla. Cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 5.000,00 tolarjev mesečno;
– s potrjenim izpisom prehodov preko cestninskih postaj z DARS kartico, DARS kartico Transporter ali elektronsko tablico ABC, ki se izda na zahtevo uporabnika. Cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 500,00 tolarjev po strani izpisa.
Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestnine znaša 500,00 tolarjev.
XXII.
Z dnem uveljavitve tega cenika cestnine preneha veljati cenik cestnine, določen na seji Uprave DARS d.d. dne 2. 8. 2005 in z veljavnostjo od 12. avgusta 2005.
XXIII.
Ta cenik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-3/06
Ljubljana, dne 9. marca 2006
Rajko Siročič l.r.
predsednik uprave DARS d.d.
Skladno z določbama prvega odstavka 5. člena in desetega odstavka 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05) je bilo k Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-1/2006/3 z dne 9. marca 2006.

AAA Zlata odličnost