Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1066. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 2749.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05 in 100/05) se v 1. členu besedilo ''Direktive Komisije 2005/52/ES z dne 9. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki z namenom prilagoditve Priloge III k tej direktivi zaradi tehničnega napredka (UL L št. 234 z dne 10. 9. 2005, str. 9)'' nadomesti z besedilom ''Direktive Komisije 2005/80/ES z dne 21. novembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve prilog II in III k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 303 z dne 22. 11. 2005, str. 32).
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih izdelkov morajo najpozneje do 22. avgusta 2006 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s Prilogo Direktive 2005/80/ES.
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ne ustreza Prilogi Direktive 2005/80/ES in so bili dani v promet pred 22. avgustom 2006, so lahko v prometu še do 22. novembra 2006.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-8/2005-UK
Ljubljana, dne 3. marca 2006
EVA 2005-2711-0135
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost