Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1065. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom, stran 2749.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 74/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom
1. člen
V Pravilniku o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom (Uradni list RS, št. 48/02, 117/02, 42/03, 20/04 in 90/05) se v 9. členu črta četrti odstavek.
2. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom v dehidrirani (praškasti) obliki ne smejo vsebovati mikroorganizmov v višjih mejah kot je določeno v Uredbi Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1) in:
– bakterij vrste Salmonellae > 0/25 g (ml),
– bakterij vrste Bacillus cereus > 100 cfu/1 g (ml).«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-4/2006
Ljubljana, dne 1. marca 2006
EVA 2006-2711-0060
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost