Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

807. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred, stran 2047.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4), prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) in soglasja Ministrstva za kulturo, številka 143-27/2005/400 z dne 6. 2. 2006, k uvrstitvi v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci, katerega ustanoviteljica je Občina Puconci, izdajam
S K L E P
o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci se za določitev osnovne plače uvrsti v 37. plačni razred.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2006 dalje.
Št. 022-12/2005-7
Puconci, dne 14. februarja 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina