Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj, stran 2012.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in 18/02) ter 18. in 96. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 25. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih cestah
v Mestni občini Kranj
1. člen
Naslov “Kazenske določbe” se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe o sankcijah“
2. člen
V prvem odstavku 64. člena se besedna zveza “denarno kaznijo najmanj” nadomesti z besedo “globo”.
3. člen
Besedilo drugega odstavka 64. člena se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 50.000 tolarjev se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
4. člen
Besedilo prvega odstavka 65. člena se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 50.000 tolarjev se sankcionira posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.«
5. člen
V prvem in drugem odstavku 66. člena se besedna zveza “denarno kaznijo najmanj” nadomesti z besedo “globo”, beseda »kaznuje« pa se nadomesti z besedo »sankcionira«.
6. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 67. člena se besedna zveza “denarno kaznijo najmanj” nadomesti z besedo “globo”, beseda »kaznuje« pa se nadomesti z besedo »sankcionira«.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-0372/2005-46/01
Kranj, dne 25. januarja 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost