Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

779. Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2006, stran 1997.

Na podlagi 30. člena Pravilnika o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 69/05 in 106/05) generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in direktor Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke izdajata skupni
S K L E P
o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2006
1. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) in Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: agencija) za usklajeno in pregledno delovanje obeh institucij in zavezancev za oblikovanje cen zdravil na debelo s tem sklepom določata rokovnik aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2006.
I. Rokovnik aktivnosti za prvi seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2006
2. člen
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga sprejme agencija, začne veljati 24. 1. 2006.
3. člen
Za zdravila, navedena v sklepu iz prejšnjega člena zavezanci v skladu s Pravilnikom o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št.: 69/05 in 106/05)(v nadaljevanju: Pravilnik), na način, določen z 42. členom Pravilnika, napovedo spremembo cen teh zdravil na debelo, s pričetkom veljavnosti na dan 12. 6. 2006.
4. člen
Zavezanci pri agenciji vložijo prvo napoved cen zdravil v obdobju od 24. 1. 2006 do vključno 3. 2. 2006.
5. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na način, določen z 42. členom Pravilnika, agencija sestavi seznam napovedanih cen zdravil in ga pošlje Zavodu najkasneje do 10. 2. 2006.
6. člen
Na podlagi seznama iz prejšnjega člena Zavod oblikuje predhodni seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo. Zavod seznani z najvišjimi priznanimi vrednostmi zdravil, kot jih je določila njegova Komisija za razvrščanje zdravil na liste, agencijo in zavezance do 10. 3. 2006. Zavezancem hkrati pošlje vprašalnik o prisotnosti zdravil na trgu.
7. člen
Zavezanci pošljejo izpolnjene vprašalnike Zavodu do 27. 3. 2006.
8. člen
Zavezanci pri agenciji vložijo drugo napoved cen zdravil v obdobju od 10. 3. 2005 do vključno 27. 3. 2006.
9. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na način, določen z 42. členom Pravilnika, agencija sestavi seznam napovedanih cen zdravil na debelo in ga pošlje Zavodu najkasneje do 3. 4. 2006.
10. člen
Na podlagi seznama iz prejšnjega člena Zavod oblikuje predlog seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, ki vključuje najvišje priznane vrednosti, sprejete na njegovi Komisiji za razvrščanje zdravil na liste.
11. člen
Predlog seznama iz prejšnjega člena obravnava Upravni odbor Zavoda.
12. člen
Najkasneje sedem dni po sprejemu na Upravnem odboru Zavod posreduje seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v soglasje ministru za zdravje.
13. člen
Po pridobljenem soglasju ministra za zdravje posreduje Zavod seznam iz prejšnjega člena v objavo v Uradni list Republike Slovenije. Zadnji rok za objavo je 26. 5. 2006, rok za uveljavitev pa 12. 6. 2006.
II. Rokovnik aktivnosti za drugi seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2006
14. člen
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga sprejme agencija, začne veljati 28. 7. 2006.
15. člen
Za zdravila navedena v sklepu iz prejšnjega člena zavezanci v skladu s Pravilnikom na način, določen z 42. členom, napovedo spremembo cen teh zdravil na debelo, s pričetkom veljavnosti na dan 19. 12. 2006.
16. člen
Zavezanci pri agenciji vložijo prvo napoved cen zdravil v obdobju od 28. 7. 2006 do vključno 7. 8. 2006.
17. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na način, določen z 42. členom Pravilnika, agencija sestavi seznam napovedanih cen zdravil in ga pošlje Zavodu najkasneje do 14. 8. 2006.
18. člen
Na podlagi seznama iz prejšnjega člena Zavod oblikuje predhodni seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo. Zavod seznani z najvišjimi priznanimi vrednostmi zdravil, kot jih je določila njegova Komisija za razvrščanje zdravil na liste, agencijo in zavezance do 11. 9. 2006. Zavezancem hkrati pošlje vprašalnik o prisotnosti zdravil na trgu.
19. člen
Zavezanci pošljejo izpolnjene vprašalnike Zavodu do 26. 9. 2006
20. člen
Zavezanci pri agenciji vložijo drugo napoved cen zdravil v obdobju od 11. 9. 2005 do vključno 26. 9. 2006.
21. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na način, določen z 42. členom Pravilnika, agencija sestavi seznam napovedanih cen zdravil na debelo in ga pošlje Zavodu najkasneje do 2. 10. 2006.
22. člen
Na podlagi seznama iz prejšnjega člena Zavod oblikuje predlog seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, ki vključuje najvišje priznane vrednosti, sprejete na njegovi Komisiji za razvrščanje zdravil na liste.
23. člen
Predlog seznama iz prejšnjega člena obravnava Upravni odbor Zavoda.
24. člen
Najkasneje sedem dni po sprejemu na Upravnem odboru Zavod posreduje seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v soglasje ministru za zdravje.
25. člen
Po pridobljenem soglasju ministra za zdravje posreduje Zavod seznam iz prejšnjega člena v objavo v Uradni list Republike Slovenije. Zadnji rok za objavo je 4. 12. 2006, rok za uveljavitev pa 19. 12. 2006.
26. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 5800-1/06-DI/21 Št. 5320-216/2005
Ljubljana, dne 1. februarja 2006 Ljubljana, dne 27. januarja 2006
EVA 2005-2711-0319
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Borut Miklavčič l.r.
Generalni direktor
 
Agencija RS za zdravila in
medicinske pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost