Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

760. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 1987.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, in 93/05) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, in 14/06) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05) se v preglednici "Dejavnost: PRAVOSODJE, Tip osebe javnega prava: pravosodni organ, Razpon plačnega razreda: 45–52" za vrstico "šifra PU 44202 – Okrožno državno tožilstvo v Mariboru" doda nova vrstica, ki se glasi: "šifra PU: 42250, naziv proračunskega uporabnika: Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu, šifra DM: B017106, ime delovnega mesta: Sekretar PO, plačni razred: 49".
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06).
Št. 100-35/2005
Ljubljana, dne 20. februarja 2006
EVA 2006-2011-0030
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost