Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

756. Pravilnik o vsebini in obliki programov dela in poročil organizacij proizvajalcev oljčnega olja, stran 1979.

Na podlagi tretjega odstavka 11.d člena Uredbe o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 113/05 in 18/06) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki programov dela in poročil organizacij proizvajalcev oljčnega olja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko programov dela ter poročil organizacij proizvajalcev oljčnega olja za izvajanje Uredbe Sveta (ES), št. 2080/2005/ES, z dne 19. decembra 2005 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES), št. 865/2004, glede organizacij izvajalcev v oljčnem sektorju, njihovih delovnih programov in financiranja (UL L, št. 333, z dne 20. 12. 2005, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2080/2005/ES).
2. člen
(program dela in poročila)
(1) Program dela in poročilo pripravi organizacija proizvajalcev oljčnega olja (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev).
(2) Program dela se mora izvajati od 1. aprila do 31. marca naslednjega leta in mora biti pripravljen tako, da so za vse aktivnosti iz programa dela določeni časovni okviri.
(3) Organizacije proizvajalcev morajo, na zahtevo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), v roku, ki ga le-ta določi, poleg programa dela in poročila poslati tudi morebitne druge podatke, dokazila in dokumente, ki se nanašajo na delovanje organizacije proizvajalcev in so potrebni za izvajanje predpisov, ki urejajo organizacije proizvajalcev oljčnega olja.
3. člen
(vsebina programa dela in poročila)
(1) Program dela in poročilo organizacije proizvajalcev mora vsebovati:
– podatke o organizaciji proizvajalcev na obrazcu iz priloge 1,
– aktivnosti po posameznem ukrepu organizacije proizvajalcev iz priloge 2,
– izjavi odgovornih oseb organizacije proizvajalcev iz priloge 3,
– opis dolgoročnih ciljev oziroma strategije delovanja organizacije proizvajalcev oljčnega olja iz katerih je razvidno, da upoštevajo usmeritve organizacije proizvajalcev iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2080/2005/ES,
– bilanco stanja in uspeha ali bilanco za društvo.
(2) Priloge iz prejšnjega odstavka so sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2006/3
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
EVA 2006-2311-0076
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost