Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

704. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 1605.

Na podlagi drugega odstavka 337. člena in tretjega odstavka 365. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.
S tem pravilnikom se določajo tudi podatki iz dokumentacije o oblikovanju transfernih cen, ki jih mora davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljevanju: zavezanec) predlagati ob predložitvi davčnega obračuna.
2. člen
Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec poleg prilog iz prvega odstavka tega člena predloži tudi podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del, in podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge Priloge 4 do 14 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge Prilogi 15 in 16 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 341. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) podatke v skladu s 1. točko prvega odstavka metodologije, ki je Priloga 3 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora podpisati izjavo, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika, v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun in podatke iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika v papirni obliki ali v računalniški obliki. Navodilo za predložitev davčnega obračuna v računalniški obliki je Priloga 17 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 122/05).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-02-43/2005/75
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EVA 2006-1611-0056
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost