Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006

Kazalo

536. Pravilnik o spremembah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., stran 1338.

Na podlagi 22. in 26. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01) je Občinski svet Občine Žužemberk na 24. seji dne 19. 1. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
1. člen
S tem pravilnikom o spremembah pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju pravilnik) se spremeni in dopolni Pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (Uradni list RS, št. 43/01).
2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se po novem glasi:
»Znesek števnine v obračunskem obdobju dobimo kot zmnožek nazivnega pretoka vodomera in veljavne cene na dan 30. 6. 2005.«
ŠTEVNINA = Qn(m3/h) x cena vode (SIT/m3) na dan 30. 6. 2005 ×
× obračunsko obdobje (mesec)
3. člen
Spremembe Pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-94/2006-100
Žužemberk, dne 19. januarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.