Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006

Kazalo

510. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 29. januarja 2006, stran 1294.

P O R O Č I L O
O IZIDU GLASOVANJA NA REFERENDUMU ZA USTANOVITEV OBČIN TER ZA DOLOČITEV OZIROMA SPREMEMBO NJIHOVIH OBMOČIJ, KI JE BIL 29. JANUARJA 2006
Skladno z določbami 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS – UPB1) ter 49. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 24/05 –ZRLI – UPB1) je Republiška volilna komisija na 14. seji dne 7. februarja 2006, na podlagi zapisnikov volilnih komisij referendumskih območij o izidu glasovanja na referendumskih območjih na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 29. januarja 2006, ugotovila naslednji izid glasovanja:
 
I/1 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Gornja Radgona v novo občino Apače in je obsegal območja naslednjih naselij:
APAČE, ČRNCI, DROBTINCI, GRABE, JANHOVA, LEŠANE, LUTVERCI, MAHOVCI, NASOVA, NOVI VRH, PLITVICA, PODGORJE, POGLED, SEGOVCI, SPODNJE KONJIŠČE, STOGOVCI, VRATJI VRH, VRATJA VAS, ZGORNJE KONJIŠČE, ŽEPOVCI, ŽIBERCI,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 3147 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 3147
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 2239 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 2239 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2239
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 6
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Gornja Radgona v novo občino z imenom Apače in sedežem v Apačah?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1133 volivcev ali 50,60% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 1100 volivcev ali 49,13% od števila oddanih glasovnic.
 
I/2 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Brežice v novo občino Bizeljsko in je obsegal območja naslednjih naselij:
BIZELJSKA VAS, BIZELJSKO, BRAČNA VAS, BREZOVICA NA BIZELJSKEM, BUKOVJE, DRAMLJA, DRENOVEC PRI BUKOVJU, GREGOVCE, NOVA VAS OB SOTLI, OREŠJE NA BIZELJSKEM, STARA VAS – BIZELJSKO, VITNA VAS, ŽUPELEVEC,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1698 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1698
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1210 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1210 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1210
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 14
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Brežice v novo občino z imenom Bizeljsko in sedežem v Bizeljskem?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 386 volivcev ali 31,90% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 810 volivcev ali 66,94% od števila oddanih glasovnic.
Glede na Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, po katerem se znotraj tega referendumskega območja ugotavlja posebej tudi izid glasovanja za območje naselja ŽUPELEVEC, je Republiška volilna komisija ugotovila, da je bilo na navedenem območju:
– v volilni imenik vpisanih 160 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE: 160
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 131 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 131 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 131
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 0
Na referendumsko vprašanje je z besedo "ZA" odgovorilo 41 volivcev ali 31,30% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 90 volivcev ali 68,70% od števila oddanih glasovnic.
 
I/3 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Gorišnica v novo občino Cirkulane in je obsegal območja naslednjih naselij:
BREZOVEC, CIRKULANE, DOLANE, GRADIŠČA, GRUŠKOVEC, MALI OKIČ, MEDRIBNIK, MEJE, PARADIŽ, POHORJE, PRISTAVA, SLATINA, VELIKI VRH,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1949 volivcev
– s potrdilom upravne enote je glasoval 1 volivec
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1950
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1246 volivcev
– s potrdilom upravne enote 1 volivec
SKUPAJ GLASOVALO: 1247 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1247
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 4
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Gorišnica v novo občino z imenom Cirkulane in sedežem v Cirkulanah?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 763 volivcev ali 61,19% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 480 volivcev ali 38,49% od števila oddanih glasovnic.
 
I/4 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Krško v novo občino Kostanjevica na Krki in je obsegal območja naslednjih naselij:
AVGUŠTINE, ČREŠNJEVEC PRI OŠTRCU, ČRNEČA VAS, DOBE, DOBROVA PRI KOSTANJEVICI, DOLNJA PREKOPA, DOLŠCE, GLOBOČICE PRI KOSTANJEVICI, GORNJA PREKOPA, GRIČ, IVANJŠE, JABLANCE, KARLČE, KOČARIJA, KOPRIVNIK, KOSTANJEVICA NA KRKI, MALE VODENICE, MALENCE, OREHOVEC, OŠTRC, PODSTRM, RŽIŠČE, SAJEVCE, SLINOVCE, VELIKE VODENICE, VRBJE, VRTAČA, ZABORŠT,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2051 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2051
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1503 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1503 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1503
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 6
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Krško v novo občino z imenom Kostanjevica na Krki in sedežem v Kostanjevici na Krki?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1304 volivcev ali 86,76% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 193 volivcev ali 12,84% od števila oddanih glasovnic.
 
I/5 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Laško v novo občino Rimske Toplice in je obsegal območja naslednjih naselij:
BRODNICE, BRSTOVNICA, DOL PRI LAŠKEM, GLOBOKO, GRAČNICA, KONC, LAZIŠE, LOKAVEC, LOŽE, POVČENO, SENOŽETE, SEVCE, ŠKOFCE, VODIŠKO, STRENSKO, ZABREŽ, RIMSKE TOPLICE, OBREŽJE PRI ZIDANEM MOSTU, SUHADOL, ŠIRJE, VELIKO ŠIRJE, ZIDANI MOST,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2324 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2324
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1704 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1704 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1704
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 4
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Laško v novo občino z imenom Rimske Toplice in sedežem v Rimskih Toplicah?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1147 volivcev ali 67,31% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 553 volivcev ali 32,45% od števila oddanih glasovnic.
Glede na Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, po katerem se znotraj tega referendumskega območja ugotavlja posebej tudi izid glasovanja za območje krajevne skupnosti Zidani Most, ki vključuje naslednja območja naselij: ZIDANI MOST, OBREŽJE PRI ZIDANEM MOSTU, SUHADOL, ŠIRJE, VELIKO ŠIRJE, je Republiška volilna komisija ugotovila, da je bilo na navedenem območju:
– v volilni imenik vpisanih 659 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE: 659
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 442 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 442 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 442
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 1
Na referendumsko vprašanje je z besedo "ZA" odgovorilo 68 volivcev ali 15,38% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 373 volivcev ali 84,39% od števila oddanih glasovnic.
 
I/6 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Lenart v novo občino Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in je obsegal območja naslednjih naselij:
GOČOVA, OSEK, SPODNJA SENARSKA, SPODNJE VERJANE, SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, ZGORNJA SENARSKA, ZGORNJE VERJANE, ZGORNJI PORČIČ,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1802 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1802
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1277 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1277 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1277
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 4
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Lenart v novo občino z imenom Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in sedežem v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 948 volivcev ali 74,24% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 325 volivcev ali 25,45% od števila oddanih glasovnic.
 
I/7 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Ormož v novo občino Središče ob Dravi in je obsegal območja naslednjih naselij:
GODENINCI, GRABE, OBREŽ, SREDIŠČE OB DRAVI, ŠALOVCI,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1934 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1934
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1400 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1400 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1400
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 10
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Ormož v novo občino z imenom Središče ob Dravi in sedežem v Središču ob Dravi?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1078 volivcev ali 77,00% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 312 volivcev ali 22,29% od števila oddanih glasovnic.
 
I/8 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Ormož v novo občino Sveti Tomaž in je obsegal območja naslednjih naselij:
BRATONEČICE, GORNJI KLJUČAROVCI, GRADIŠČE, HRANJIGOVCI, KORAČICE, MALA VAS PRI ORMOŽU, MEZGOVCI, PRŠETINCI, RAKOVCI, RUCMANCI, SAVCI, SEJANCI, SENČAK, SENIK, SVETI TOMAŽ, TRNOVCI, ZAGORJE,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1824 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1824
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1303 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1303 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1303
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 4
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Ormož v novo občino z imenom Sveti Tomaž in sedežem v Svetem Tomažu?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1005 volivcev ali 77,13% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 294 volivcev ali 22,56% od števila oddanih glasovnic.
 
I/9 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Slovenska Bistrica v novo občino Makole in je obsegal območja naslednjih naselij:
DEŽNO PRI MAKOLAH, JELOVEC PRI MAKOLAH, LOŽNICA, MAKOLE, MOSTEČNO, PEČKE, SAVINSKO, STARI GRAD, STOPNO, STRANSKE MAKOLE, STRUG, ŠTATENBERG, VAROŠ,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1782 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1782
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1173 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1173 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1173
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 1
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Slovenska Bistrica v novo občino z imenom Makole in sedežem v Makolah?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 759 volivcev ali 64,71% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 413 volivcev ali 35,21% od števila oddanih glasovnic.
 
I/10 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Slovenska Bistrica v novo občino Poljčane in je obsegal območja naslednjih naselij:
BREZJE PRI POLJČANAH, ČADRAMSKA VAS, GLOBOKO OB DRAVINJI, HRASTOVEC POD BOČEM, KRASNA, KRIŽEČA VAS, LJUBIČNO, LOVNIK, LUŠEČKA VAS, MODRAŽE, NOVAKE, PODBOČ, POLJČANE, SPODNJA BREŽNICA, SPODNJE POLJČANE, STANOVSKO, STUDENICE, ZGORNJE POLJČANE,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 3632 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 3632
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 2011 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 2011 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2011
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 11
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Slovenska Bistrica v novo občino z imenom Poljčane in sedežem v Poljčanah?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1501 volivcev ali 74,64% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 499 volivcev ali 24,81% od števila oddanih glasovnic.
Glede na Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, po katerem se znotraj tega referendumskega območja ugotavlja posebej tudi izid glasovanja za območje krajevne skupnosti Studenice, ki vključuje naslednja območja naselij: BREZJE PRI POLJČANAH, KRIŽEČA VAS, STUDENICE, KRASNA, HRASTOVEC POD BOČEM, NOVAKE, MODRAŽE, GLOBOKO OB DRAVINJI je Republiška volilna komisija ugotovila, da je bilo na navedenem območju:
– v volilni imenik vpisanih 763 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE: 763
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 424 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 424 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 424
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 5
Na referendumsko vprašanje je z besedo "ZA" odgovorilo 225 volivcev ali 53,07% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 194 volivcev ali 45,75% od števila oddanih glasovnic.
 
I/11 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Trebnje v novo občino Mokronog-Trebelno in je obsegal območja naslednjih naselij:
BELI GRIČ, BRUNA VAS, DOLENJE LAKNICE, GORENJA VAS PRI MOKRONOGU, GORENJE LAKNICE, HRASTOVICA, KRIŽNI VRH, LOG, MARTINJA VAS PRI MOKRONOGU, MOKRONOG, MOST, OSTROŽNIK, PUGLED PRI MOKRONOGU, PUŠČAVA, RIBJEK, SLEPŠEK, SREDNJE LAKNICE, SV. VRH, BOGNEČA VAS, BITNA VAS, BREZOVICA PRI TREBELNEM, BREZJE PRI TREBELNEM, CEROVEC PRI TREBELNEM, CIKAVA, ČEŠNJICE PRI TREBELNEM, ČILPAH, ČUŽNJA VAS, GORNJE ZABUKOVJE, DOLENJE ZABUKOVJE, DREČJI VRH, GORNJI MOKRONOG, JELŠEVEC, RADNA VAS, PODTUREN, JAGODNIK, ORNUŠKA VAS, ŠTATENBERK, MIRNA VAS, VELIKA STRMICA, VRH PRI TREBELNEM, TREBELNO, MALINE, ROJE PRI TREBELNEM,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2397 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2397
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1736 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1736 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1736
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 20
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Trebnje v novo občino z imenom Mokronog-Trebelno in sedežem v Mokronogu?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 938 volivcev ali 54,03% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 778 volivcev ali 44,82% od števila oddanih glasovnic.
 
I/13 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz Mestne občine Koper v novo občino Ankaran – Hrvatini in je obsegal naslednja območja naselij:
ANKARAN, BARIZONI, CEREJ, HRVATINI, KOLOMBAN, PREMANČAN,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 4375 volivcev
– s potrdilom upravne enote je glasoval 1 volivec
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 4376
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 2927 volivcev
– s potrdilom upravne enote 1 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 2928 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2928
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 21
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz Mestne občine Koper v novo občino z imenom Ankaran – Hrvatini in sedežem v Ankaranu?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 963 volivcev ali 32,89% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 1944 volivcev ali 66,39% od števila oddanih glasovnic.
 
I/14 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz Mestne občine Nova Gorica v novo občino Renče-Vogrsko in je obsegal območja naslednjih naselij:
BUKOVICA, DOMBRAVA, OŠEVLJEK, RENČE, VOGRSKO, VOLČJA DRAGA,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 3508 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 3508
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 2373 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 2373 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2373
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 25
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz Mestne občine Nova Gorica v novo občino z imenom Renče-Vogrsko in sedežem v Bukovici?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1470 volivcev ali 61,95% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 878 volivcev ali 37,00% od števila oddanih glasovnic.
 
I/15 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz Mestne občine Novo mesto v novo občino Straža in je obsegal območja naslednjih naselij:
DOLNJE MRAŠEVO, DRGANJA SELA, JURKA VAS, LOKE, PODGORA, POTOK, PRAPREČE PRI STRAŽI, RUMANJA VAS, STRAŽA, VAVTA VAS, ZALOG,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 3119 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 3119
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1977 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1977 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1977
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 9
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz Mestne občine Novo mesto v novo občino z imenom Straža in sedežem v Straži?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1616 volivcev ali 81,74% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 352 volivcev ali 17,80% od števila oddanih glasovnic.
 
I/16 Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz Mestne občine Novo mesto v novo občino Šmarješke Toplice in je obsegal območja naslednjih naselij:
BELA CERKEV, BREZOVICA, ČELEVEC, DOL PRI ŠMARJETI, DOLENJE KRONOVO, DRAGA, DRUŽINSKA VAS, GORENJA VAS PRI ŠMARJETI, GRADENJE, GRIČ PRI KLEVEVŽU, HRIB, KOGLO, MALA STRMICA, OREŠJE, RADOVLJA, SELA, SELA PRI ZBURAH, STRELAC, ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠMARJETA, VINICA PRI ŠMARJETI, VINJI VRH, ZBURE, ŽALOVIČE,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2440 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2440
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1721 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1721 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1721
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 2
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz Mestne občine Novo mesto v novo občino z imenom Šmarješke Toplice in sedežem v Šmarjeti?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1078 volivcev ali 62,64% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 641 volivcev ali 37,25% od števila oddanih glasovnic.
 
II/1 Na referendumskem območju, na katerem naj bi se ustanovila nova občina Dobrova in je obsegal območja naslednjih naselij:
BREZJE PRI DOBROVI, DOBROVA, DRAŽEVNIK, GABRJE, HRUŠEVO, KOMANIJA, OSREDEK PRI DOBROVI, PODSMREKA, RAZORI, STRANSKA VAS, ŠUJICA,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2780 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2780
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1394 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1394 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1394
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 6
Na vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
"Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom Dobrova in sedežem v Dobrovi?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1036 volivcev ali 74,32% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 352 volivcev ali 25,25% od števila oddanih glasovnic.
 
II/2 Na referendumskem območju, na katerem naj bi se ustanovila nova občina Polhov Gradec in je obsegal območja naslednjih naselij:
BABNA GORA, BELICA, BRIŠE PRI POLHOVEM GRADCU, BUTAJNOVA, ČRNI VRH, DOLENJA VAS PRI POLHOVEM GRADCU, DVOR PRI POLHOVEM GRADCU, HRASTENICE, LOG PRI POLHOVEM GRADCU, PODREBER, PLANINA NAD HORJULOM, POLHOV GRADEC, PRAPROČE, PRISTAVA PRI POLHOVEM GRADCU, ROVT, SELO NAD POLHOVIM GRADCEM, SETNICA-DEL, SETNIK, SMOLNIK, SREDNJA VAS PRI POLHOVEM GRADCU, SREDNJI VRH, ŠENTJOŠT NAD HORJULOM,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2664 volivcev
– s potrdilom upravne enote je glasoval 1 volivec
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2665
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1379 volivcev
– s potrdilom upravne enote 1 volivec
SKUPAJ GLASOVALO: 1380 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1380
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 11
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom Polhov Gradec in sedežem v Polhovem Gradcu?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 364 volivcev ali 26,38% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 1005 volivcev ali 72,83% od števila oddanih glasovnic.
 
III/1 a) Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Divača in priključil k sosednji občini Hrpelje-Kozina in je obsega območje naselja Ostrovica,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 14 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 14
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 14 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 14 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 14
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 0
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje – Ostrovica izloči iz občine Divača in priključi k občini Hrpelje-Kozina?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 13 volivcev ali 92,86% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 1 volivec ali 7,14% od števila oddanih glasovnic.
 
III/1 b) Na referendumskem območju, h kateremu naj bi se priključil del sosednje občine Divača,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 3479 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 3479
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1007 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1007 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1007
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 12
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se k občini Hrpelje-Kozina priključi del občine Divača, ki obsega območje naselja Ostrovica?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 939 volivcev ali 93,25% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 56 volivcev ali 5,56% od števila oddanih glasovnic.
 
III/2 a) Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Litija in priključil k sosednji občini Šmartno pri Litiji in je obsegal območje naselja Zagorica,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 25 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 25
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 24 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ GLASOVALO: 24 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 24
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 0
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje – Zagorica izloči iz občine Litija in priključi k občini Šmartno pri Litiji?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 11 volivcev ali 45,83% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 13 volivcev ali 54,17% od števila oddanih glasovnic.
 
III/2 b) Na referendumskem območju, h kateremu naj bi se priključil del sosednje občine Litija,
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 4123 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 4123
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1403 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1403 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1403
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 8
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se k občini Šmartno pri Litiji priključi del občine Litija, ki obsega območje naselja Zagorica?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1351 volivcev ali 96,29% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 44 volivcev ali 31,40% od števila oddanih glasovnic.
Št. 10-6/00-13/06
Ljubljana, dne 7. februarja 2006
Predsednik
Republiške volilne komisije
Anton Gašper Frantar l.r.
 
Člani:
mag. Jurij Toplak l.r.
mag. Saša Zagorc l.r.
dr. Franc Grad l.r.
Dušan Vučko l.r.
Marko Štrovs l.r.
Ana Bilbija l.r.

AAA Zlata odličnost