Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

295. Usklajeni znesek materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v letu 2006, stran 742.

Na podlagi 61. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
U S K L A J E N I Z N E S E K
materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v letu 2006
I
Materialni stroški za rejenca in plačilo dela rejniku se v letu 2006 uskladijo s kumulativno rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2005 tako, da uskladitev za to leto znaša 102,3.
II
Nova višina materialnih stroškov za rejenca iz 51. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti znaša mesečno 56.840 tolarjev.
III
Nova višina plačila dela rejniku iz 53. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti znaša mesečno 25.740 tolarjev.
IV
Usklajeni zneski veljajo od 1. januarja 2006.
Št. 66302-3/2006
Ljubljana, dne 18. januarja 2006
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo družino
in socialne zadeve