Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

294. Usklajeni zneski družinskih prejemkov v letu 2006, stran 741.

Na podlagi 101. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
U S K L A J E N E Z N E S K E
družinskih prejemkov v letu 2006
I
Družinski prejemki se v letu 2006 uskladijo s kumulativno rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2005. Uskladitev za to leto znaša 102,3.
II
Nova višina starševskega dodatka znaša 40.950 tolarjev.
III
Nova višina pomoči ob rojstvu otroka znaša 58.510 tolarjev.
IV
Nova višina otroškega dodatka znaša:
+------------------+-----------------------------------------+
|Dohodek      |    Znesek otroškega dodatka     |
|na družinskega  |     za posameznega otroka      |
|člana v %     |                     |
|povprečne     +----------+------------+-----------------+
|plače RS     | 1. otrok|  2. otrok|      3. in|
|         |     |      | naslednji otrok|
|         |     |      |         |
+------------------+----------+------------+-----------------+
|do 15%      |  22.080|   24.290|      26.500|
|         |     |      |         |
+------------------+----------+------------+-----------------+
|nad 15 % do 25 % |  18.880|   20.870|      22.850|
|         |     |      |         |
+------------------+----------+------------+-----------------+
|nad 25 % do 30 % |  14.390|   16.080|      17.770|
|         |     |      |         |
+------------------+----------+------------+-----------------+
|nad 30 % do 35 % |  11.350|   12.950|      14.580|
|         |     |      |         |
+------------------+----------+------------+-----------------+
|nad 35 % do 45 % |   9.280|   10.830|      12.370|
|         |     |      |         |
+------------------+----------+------------+-----------------+
|nad 45 % do 55 % |   5.880|    7.360|      8.830|
|         |     |      |         |
+------------------+----------+------------+-----------------+
|nad 55 % do 75 % |   4.410|    5.880|      7.360|
|         |     |      |         |
+------------------+----------+------------+-----------------+
|nad 75 % do 99 % |   3.840|    5.310|      6.780|
|         |     |      |         |
+------------------+----------+------------+-----------------+
V
Nova višina dodatka za nego otroka znaša 21.060 tolarjev, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane otroke pa 42.130 tolarjev.
VI
Nova višina dodatka za veliko družino znaša 81.910 tolarjev.
VII
Usklajeni zneski veljajo od 1. januarja 2006.
Št. 66302-2/2006
Ljubljana, dne 18. januarja 2006
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve