Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

289. Sklep o določitvi cene krajšega programa v Vrtcu Trebnje, stran 733.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 in 72/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. redni seji dne 21. 12. 2005 v zvezi s predlogom za oblikovanje cene krajšega programa vrtca sprejel
S K L E P
o določitvi cene krajšega programa v Vrtcu Trebnje
1. člen
V Vrtcu Trebnje se za izvajanje krajšega, štiriurnega programa vrtca določi cena v višini 42.946,00 SIT/otroka mesečno.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila, kar je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 602-00-00008/2005
Trebnje, dne 27. decembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.