Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

286. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra, stran 722.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB-1) ter 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 17. redni seji dne 28. decembra 2005 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ustanovi status grajenega javnega dobra na naslednjih zemljiščih
+------------+----+---------+--------+
|Parc. št.  | ZKV| Površina|  K.o.|
|      |  |     |    |
+------------+----+---------+--------+
|298/6    | 94|  22 m2|Gradiška|
|      |  |     |    |
+------------+----+---------+--------+
|298/7    | 94|  61 m2|Gradiška|
|      |  |     |    |
+------------+----+---------+--------+
|298/8    | 332|  41 m2|Gradiška|
|      |  |     |    |
+------------+----+---------+--------+
z dovoljenjem, da se nepremičnine, na kateri sta imela do sedaj lastninsko pravico Marija Gojčič ter Bogoslav Gojčič, odpiše od dosedanjega zemljiškoknjižnega vložka iste katastrske občine in vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek kot grajeno javno dobro.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03101-06/2005
Kungota, dne 28. decembra 2005
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.