Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

278. Sklepi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 15. decembra 2005, stran 670.

S K L E P I
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 15. decembra 2005
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/397 o potrditvi učbenika:
naslov:           REACH FOR THE STARS 6, učbenik za angleščino v
               6. razredu devetletnega osnovošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina
razred:           6.
vrsta učnega gradiva:    učbenik
avtor:            Bojana Mihelač, Danica Š. Novosel
lektor:           Justi Carey, Darinka Koderman Patačko
recenzent:          dr. Melita Kukovec, Magdalena Novak
likovno-tehnični urednik:  Nedžad Žujo
ilustrator:         Samo Jenčič
fotograf:          Barbara Cajnar, Dejan Cvitkovič, Klemen
               Prepeluh, arhiv DZS
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:          DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/398 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            REACH FOR THE STARS 6, delovni zvezek za
               angleščino v 6. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina
razred:            6.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Bojana Mihelač
lektor:            Justi Carey, Darinka Koderman Patačko
recenzent:          dr. Melita Kukovec, Magdalena Novak
likovno-tehnični urednik:   Nedžad Žujo
ilustrator:          Samo Jenčič
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/399 o potrditvi učbenika:
naslov:            MESSAGES 2, učbenik za angleščino v 7. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Diana Goodey, Noel Goodey
lektor:            Cambridge University Press
prevajalec:          Janja Strojin
recenzent:          dr. Slavko Cvetek, Simona Napast
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Fred Blunt, Helen Cann, Robin Carter et al.
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           CUP, Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/400 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            MESSAGES 2, delovni zvezek za angleščino v 7.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Diana Goodey, Noel Goodey, David Bolton
lektor:            Cambridge University Press
prevajalec:          Janja Strojin
recenzent:          dr. Slavko Cvetek, Simona Napast
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Mark Duffin, Christyan Fox,
               Martha Gavin et al.
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           CUP, Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. št. 613-2/2005/401 o potrditvi učbenika:
naslov:            DREAM TEAM, Starter, učbenik za angleščino kot
               izbirni predmet v 7. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina kot izbirni predmet
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Norman Whitney
lektor:            Oxford University Press
recenzent:          mag. Mojca Belak, Silva Plohl
likovno-tehnični urednik:   Oxford University Press
ilustrator:          Arlene Adams et al.
fotograf:           Julie Fisher
leto izdaje:         2000
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           OUP, Mladinska knjiga-trgovina d.d., Center
               Oxford, Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. št. 613-2/2005/402 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            DREAM TEAM, Starter, delovni zvezek za
               angleščino kot izbirni predmet v 7. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina kot izbirni predmet
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Norman Whitney, Diana Pye
lektor:            Oxford University Press
recenzent:          mag. Mojca Belak, Silva Plohl
likovno-tehnični urednik:   Oxford University Press
ilustrator:          S. Chubluk et al.
fotograf:           The Roland Grand Archive et al.
leto izdaje:         2000
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           OUP, Mladinska knjiga-trgovina d.d., Center
               Oxford, Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. št. 613-2/2005/403 o potrditvi učbenika:
naslov:            DREAM TEAM 1, učbenik za angleščino kot
               izbirni predmet v 8. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina kot izbirni predmet
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Norman Whitney
lektor:            Oxford University Press
recenzent:          mag. Mojca Belak, Silva Plohl
likovno-tehnični urednik:   Oxford University Press
ilustrator:          S. Chubluk et al.
fotograf:           Steve Bettes et al.
leto izdaje:         2000
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           OUP, Mladinska knjiga-trgovina d.d., Center
               Oxford, Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. št. 613-2/2005/404 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            DREAM TEAM 1, delovni zvezek za angleščino kot
               izbirni predmet v 8. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina kot izbirni predmet
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Norman Whitney, Elizabeth Sharman
lektor:            Oxford University Press
recenzent:          mag. Mojca Belak, Silva Plohl
likovno-tehnični urednik:   Oxford University Press
ilustrator:          S. Chubluk et al.
fotograf:           A Blake Photo Library
leto izdaje:         2000
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           OUP, Mladinska knjiga-trgovina d.d., Center
               Oxford, Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. št. 613-2/2005/405 o potrditvi učbenika:
naslov:            DREAM TEAM 2, učbenik za angleščino kot
               izbirni predmet v 9. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina kot izbirni predmet
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Norman Whitney
lektor:            Oxford University Press
recenzent:          mag. Mojca Belak, Silva Plohl
likovno-tehnični urednik:   Oxford University Press
ilustrator:          Paul Bateman et al.
fotograf:           Julie Fisher
leto izdaje:         2000
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           OUP, Mladinska knjiga-trgovina d.d., Center
               Oxford, Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. št. 613-2/2005/406 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            DREAM TEAM 2, delovni zvezek za angleščino kot
               izbirni predmet v 9. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           angleščina kot izbirni predmet
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Norman Whitney, Diana Pye
lektor:            Oxford University Press
recenzent:          mag. Mojca Belak, Silva Plohl
likovno-tehnični urednik:   Oxford University Press
ilustrator:          K. Baxendale
fotograf:           Corbis Digital Store
leto izdaje:         2000
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           OUP, Mladinska knjiga-trgovina d.d., Center
               Oxford, Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/407 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            DALJNOGLEDI IN PLANETI, zbirka nalog za
               izbirni predmet astronomija – Daljnogledi in
               planeti v 7. ali 8. ali 9. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           astronomija, daljnogledi in planeti kot
               izbirni predmet
razred:            7. ali 8. ali 9.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Bela Szomi Kralj
lektor:            Bora Zlobec Jurčič
recenzent:          dr. Andreja Gomboc, mag. Karel Šmigoc, Vesna
               Harej
likovno-tehnični urednik:   Jože Kotnik
ilustrator:          Arven Šakti Kralj Szomi, Bela Szomi Kralj
fotograf:           Bela Szomi Kralj, Aleksander Kozarski
tehnične risbe:        Tomaž Štrukelj, Žiga Štrukelj
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           ZALOŽBA MATH d.o.o., Angele Ljubičeve 1, 1211
               Ljubljana Šmartno
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/408 o potrditvi učbenika:
naslov:            SAC Á DOS 2, Livre de l'eleve, učbenik za
               francoščino kot izbirni predmet v 8. in 9.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           francoščina kot izbirni predmet
razred:            8. in 9.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            M. Butzbach, C. Martin Nolla, D. Pastor, I.
               Saracibar Zaldivar
recenzent:          dr. Meta Lah, Sabina Grošelj
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
fotograf:           C. Contreras et al.
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           PUG, DIFUSION, Založba Rokus d.o.o., Stegne
               9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/409 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            SAC Á DOS 2, Cahier d'exercices, delovni
               zvezek za francoščino kot izbirni predmet v 8.
               in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           francoščina kot izbirni predmet
razred:            8. in 9.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            M. Butzbach, C. Martin Nolla, D. Pastor, I.
               Saracibar Zaldivar
recenzent:          dr. Meta Lah, Sabina Grošelj
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
fotograf:           F. Po et al.
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           PUG, DIFUSION, Založba Rokus d.o.o., Stegne
               9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/410 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            UN MONDO DI LUOGHI, L'ITALIA, Corso di
               geografia diretto da Giuseppe Dematteis,
               samostojni delovni zvezek za geografijo v 9.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja na narodnostno mešanem območju
               Slovenske Istre
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           geografija
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Carla Lanza, Natale Garré
recenzent:          dr. Milan Bufon, Helena Maglica Susman
leto izdaje:         2002
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           BOMPIANI, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/411 o potrditvi učbenika:
naslov:            EFFETTO MUSICA, CAPIRE LA MUSICA, učbenik z
               zvočnimi primeri za glasbeno vzgojo v 6.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            6.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Rosalba Deriu, Augusto Pasquali, Patrizia
               Tugnoli, Marco Ventura
recenzent:          mag. Bogdana Borota, Maurizio Lo Pinto
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           BOMPIANI, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/412 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            EFFETTO MUSICA, FARE MUSICA, delovni zvezek z
               zvočnimi primeri za glasbeno vzgojo v 6.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            6.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Rosalba Deriu, Augusto Pasquali, Patrizia
               Tugnoli, Marco Ventura
recenzent:          mag. Bogdana Borota, Maurizio Lo Pinto
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           BOMPIANI, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/413 o potrditvi učbenika:
naslov:            EFFETTO MUSICA, CAPIRE LA MUSICA, učbenik z
               zvočnimi primeri za glasbeno vzgojo v 7.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Rosalba Deriu, Augusto Pasquali, Patrizia
               Tugnoli, Marco Ventura
recenzent:          mag. Bogdana Borota, Maurizio Lo Pinto
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           BOMPIANI, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/414 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            EFFETTO MUSICA, FARE MUSICA, delovni zvezek z
               zvočnimi primeri za glasbeno vzgojo v 7.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Rosalba Deriu, Augusto Pasquali, Patrizia
               Tugnoli, Marco Ventura
recenzent:          mag. Bogdana Borota, Maurizio Lo Pinto
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           BOMPIANI, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/415 o potrditvi učbenika:
naslov:            LA MUSICA NELL'AREA SLOVENA FINO AL XVIII
               SECOLO, Integrazione al libro di testo di
               educazione musicale per le scuole elementari
               con lingua d'insegnamento italiana, classe VII
               della scuola novennale, dodatek k
               italijanskemu učbeniku za glasbeno vzgojo v 7.
               razredu devetletne osnovne šole z italijanskim
               učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Breda Oblak
lektor:            Milada Monica
prevajalec:          Luciano Monica
recenzent:          dr. Primož Kuret, Sonja Čibej
likovno-tehnični urednik:   Anita Brežnik
ilustrator:          Marija Prelog
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           ZRSŠ, Poljanska 28, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/416 o potrditvi učbenika:
naslov:            EFFETTO MUSICA, CAPIRE LA MUSICA, učbenik z
               zvočnimi primeri za glasbeno vzgojo v 8.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Rosalba Deriu, Augusto Pasquali, Patrizia
               Tugnoli, Marco Ventura
recenzent:          mag. Bogdana Borota, Maurizio Lo Pinto
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           BOMPIANI, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/417 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            EFFETTO MUSICA, FARE MUSICA, delovni zvezek z
               zvočnimi primeri za glasbeno vzgojo v 8.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Rosalba Deriu, Augusto Pasquali, Patrizia
               Tugnoli, Marco Ventura
recenzent:          mag. Bogdana Borota, Maurizio Lo Pinto
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           BOMPIANI, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/418 o potrditvi učbenika:
naslov:            LA MUSICA NELL'AREA SLOVENA NEI SECOLI XVIII E
               XIX, Integrazione al libro di testo di
               educazione musicale per le scuole elementari
               con lingua d'insegnamento italiana, classe VIII
               della scuola novennale, dodatek k italijanskemu
               učbeniku za glasbeno vzgojo v 8. razredu
               devetletne osnovne šole z italijanskim učnim
               jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Breda Oblak
lektor:            Milada Monica
prevajalec:          Luciano Monica
recenzent:          dr. Primož Kuret, Sonja Čibej
likovno-tehnični urednik:   Anita Brežnik
ilustrator:          Marija Prelog
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           ZRSŠ, Poljanska 28, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/419 o potrditvi učbenika:
naslov:            EFFETTO MUSICA, CAPIRE LA MUSICA, učbenik z
               zvočnimi primeri za glasbeno vzgojo v 9.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Rosalba Deriu, Augusto Pasquali, Patrizia
               Tugnoli, Marco Ventura
recenzent:          mag. Bogdana Borota, Maurizio Lo Pinto
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           BOMPIANI, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/420 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            EFFETTO MUSICA, FARE MUSICA, delovni zvezek z
               zvočnimi primeri za glasbeno vzgojo v 9.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Rosalba Deriu, Augusto Pasquali, Patrizia
               Tugnoli, Marco Ventura
recenzent:          mag. Bogdana Borota, Maurizio Lo Pinto
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           BOMPIANI, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/421 o potrditvi učbenika:
naslov:            LA MUSICA NELL'AREA SLOVENA NEL XX SECOLO,
               Integrazione al libro di testo di educazione
               musicale per le scuole elementari con lingua
               d'insegnamento italiana, classe IX della
               scuola novennale, dodatek k italijanskemu
               učbeniku za glasbeno vzgojo v 9. razredu
               devetletne osnovne šole z italijanskim učnim
               jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           glasbena vzgoja
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Breda Oblak
lektor:            Milada Monica
prevajalec:          Luciano Monica
recenzent:          dr. Primož Kuret, Sonja Čibej
likovno-tehnični urednik:   Anita Brežnik
ilustrator:          Marija Prelog
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           ZRSŠ, Poljanska 28, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/422 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            NA ŠOLSKEM ODRU, samostojni delovni zvezek za
               izbirni predmet slovenščina – gledališki klub
               v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           gledališki klub kot izbirni predmet
razred:            7. ali 8. ali 9.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Nena Radmelič, Aleš Valič, Vida Medved Udovič
lektor:            Mateja Modrijančič
recenzent:          dr. Karmen Erjavec, mag. Mojca Honzak, Tone
               Peršak
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Milanka Fabjančič
fotograf:           Bojan Martinec, Pionirski dom – Center za
               kulturo mladih Ljubljana
leto izdaje:         1999
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/423 o potrditvi učbenika:
naslov:            GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo v 5.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           gospodinjstvo
razred:            5.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Gregor Torkar, Polonca Bratož Opraškar
lektor:            Tea Mejak
recenzent:          dr. Matejka Bizjak, dr. Verena Koch, dr. Matej
               Lahovnik, Saša Mulec Troha
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          M. Schmidt et al.
fotograf:           V. Opraškar et al.
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/424 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            GOSPODINJSTVO 5, delovni zvezek za
               gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           gospodinjstvo
razred:            5.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Gregor Torkar, Polonca Bratož Opraškar
lektor:            Tea Mejak
recenzent:          dr. Matejka Bizjak, dr. Verena Koch, dr. Matej
               Lahovnik, Saša Mulec Troha
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          M. Schmidt et al.
fotograf:           V. Opraškar et al.
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/425 o potrditvi učbenika:
naslov:            GOSPODINJSTVO ZA PETOŠOLC(K)E, učbenik za
               gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           gospodinjstvo
razred:            5.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Dušica Breskvar, Helena Fortič, Tina Kavčič,
               Anamarija Meglič, Barbaba Miklavčič, Alenka
               Pavko Čuden, Mitja Sardoč
lektor:            Ana Galjot
recenzent:          dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Mojca Čuček, dr.
               Urška Stankovič Elesini, dr. Maja Zupančič,
               Blaženka Alič
likovno-tehnični urednik:   Iztok Hafner
ilustrator:          Damijan Stepančič
fotograf:           Darko Bajželj et al.
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           i2 družba za založništvo, izobraževanje in
               raziskovanje d. o. o., Koprska 94, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/426 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            GOSPODINJSTVO ZA PETOŠOLC(K)E, delovni zvezek
               za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           gospodinjstvo
razred:            5.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Dušica Breskvar, Helena Fortič, Anamarija
               Meglič, Alenka Pavko Čuden, Mitja Sardoč
lektor:            Ana Galjot
recenzent:          dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Mojca Čuček, dr.
               Urška Stankovič Elesini, dr. Maja Zupančič,
               Blaženka Alič
likovno-tehnični urednik:   Iztok Hafner
ilustrator:          Damijan Stepančič
fotograf:           F. A. BOBO, I. Hafner, A. Pavko Čuden, B.
               Velikonja
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           i2 družba za založništvo, izobraževanje in
               raziskovanje d. o. o., Koprska 94, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/427 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            TUTTI INSIEME A SCUOLA ALLEGRA 1, Percorso di
               apprendimento della lettura e della scrittura;
               Letture e linguaggi espressivi-percorsi spazio
               tempo, samostojni delovni zvezek za
               italijanščino kot materni jezik v 2. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z
               italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           italijanščina kot materni jezik
razred:            2.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Laura Valdiserra
recenzent:          mag. Nives Zudič Antonič, Gloria Frlič
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           GIUNTI SCUOLA, Obalna samoupravna skupnost
               italijanske narodnosti, Župančičeva 39, 6000
               Koper
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/428 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:       TUTTI INSIEME A SCUOLA ALLEGRA 2, Linguaggi;
           grammatica-percorso di scrittura, samostojni delovni
           zvezek za italijanščino kot materni jezik v 3. razredu
           devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z
           italijanskim učnim jezikom
vrsta programa:   devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:       italijanščina kot materni jezik
razred:       3.
vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek
avtor:        Laura Valdiserra, Maria Cristina Peccianti
recenzent:      mag. Nives Zudič Antonič, Sonia Mugherli Imperl
leto izdaje:     2005
čas veljavnosti:   3 šolska leta
založnik:      GIUNTI SCUOLA, Obalna samoupravna skupnost italijanske
           narodnosti, Župančičeva 39, 6000 Koper
vrsta potrditve:   prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/429 o potrditvi učbenika:
naslov:            POGLED V KEMIJO 8, učbenik za kemijo v 8.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           kemija
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Aleksandra Kornhauser, Malcom Frazer
lektor:            Tine Logar
recenzent:          dr. Boris Žmeva, mag. Tončka Požek Novak,
               Marija Klofutar
likovno-tehnični urednik:   Barbara Jenko
ilustrator:          Izar Lunaček
fotograf:           Blaž Kure, Andraž Cerar
tehnične risbe:        Igor Cerar
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Mladinska knjiga založba d.d., Slovenska 29,
               1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/430 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            POGLED V KEMIJO 9, delovni zvezek za kemijo v
               9. razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           kemija
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Aleksandara Kornhauser, Malcom Frazer
lektor:            Tine Logar
recenzent:          dr. Ivan Leban, Marija Klofutar, Vida Kardoš
likovno-tehnični urednik:   Barbara Jenko
tehnične risbe:        Igor Cerar
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Mladinska knjiga založba d.d., Slovenska 29,
               1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/431 o potrditvi učbenika:
naslov:            SPOZNAJMO LIKOVNI SVET, Učbenik, Likovna
               vzgoja za 9. razred devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           likovna vzgoja
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Borko Tepina
lektor:            Zala Mikeln
recenzent:          dr. Nataša Golob, Tanja Špenko, Herman
               Gvardjančič
likovno-tehnični urednik:   Borko Tepina
ilustrator:          Borko Tepina, Ana Tepina
fotograf:           Borko Tepina
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           MODRIJAN založba d.o.o., Poljanska 15, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/432 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            FOGALMAZÁS, 5. osztály, delovni zvezek za
               sporočanje pri madžarščini kot maternem jeziku
               v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja dvojezične osnovne šole v
               Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            6.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Magdolna Horváth Nagyné
lektor:            Piroska Kiss Szentesiné
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Lenke Lázár
likovno-tehnični urednik:   Lászlóné Gálfi
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ, Zavod za kulturo
               madžarske narodnosti, Glavna ulica 124, 9220
               Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/433 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            FOGALMAZÁS, 6. osztály, delovni zvezek za
               sporočanje pri madžarščini kot maternem jeziku
               v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja dvojezične osnovne šole v
               Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Magdolna Horváth Nagyné
lektor:            Piroska Kiss Szentesiné
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Lenke Lázár
likovno-tehnični urednik:   Lászlóné Gálfi
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ, Zavod za kulturo
               madžarske narodnosti, Glavna ulica 124, 9220
               Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/434 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            FOGALMAZÁS, 7. osztály, delovni zvezek za
               sporočanje pri madžarščini kot maternem jeziku
               v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja dvojezične osnovne šole v
               Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Piroska Kiss Szentesiné
lektor:            Magdolna Horváth Nagyné
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Lenke Lázár
likovno-tehnični urednik:   Lászlóné Gálfi
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ, Zavod za kulturo
               madžarske narodnosti, Glavna ulica 124, 9220
               Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/435 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            FOGALMAZÁS, 8. osztály, delovni zvezek za
               sporočanje pri madžarščini kot maternem jeziku
               v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja dvojezične osnovne šole v
               Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Piroska Kiss Szentesiné
lektor:            Magdolna Horváth Nagyné
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Lenke Lázár
likovno-tehnični urednik:   Lászlóné Gálfi
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ, Zavod za kulturo
               madžarske narodnosti, Glavna ulica 124, 9220
               Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/436 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            FOGALMAZÁSI FELADATGYŰJTEMÉNY, 8. osztály,
               delovni zvezek za sporočanje pri madžarščini
               kot maternem jeziku v 9. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
               osnovne šole v Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Erzsébet Széplaki
lektor:            Judit Kiss Uzonyi
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Valéria Varga
likovno-tehnični urednik:   Gábor Varga
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           APÁCZAI KIADÓ, Zavod za kulturo madžarske
               narodnosti, Glavna ulica 124, 9220 Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/437 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK, 5.
               osztály, delovni zvezek za bralno razumevanje
               neumetnostnih besedil pri madžarščini kot
               maternem jeziku v 6. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
               osnovne šole v Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            6.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Erzsébet Széplaki
lektor:            Rózsa Arany Makádiné, Gábor Rozsok
prevajalec:          Gábor Morvai
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Elizabeta Gaál
likovno-tehnični urednik:   Tamás Völgyesi
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           APÁCZAI KIADÓ, Zavod za kulturo madžarske
               narodnosti, Glavna ulica 124, 9220 Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/438 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK, 6.
               osztály, delovni zvezek za bralno razumevanje
               neumetnostnih besedil pri madžarščini kot
               maternem jeziku v 7. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
               osnovne šole v Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Erzsébet Széplaki
lektor:            Rózsa Arany Makádiné, Gábor Rozsok
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Judita Vida Törnar
likovno-tehnični urednik:   Tamás Völgyesi
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           APÁCZAI KIADÓ, Zavod za kulturo madžarske
               narodnosti, Glavna ulica 124, 9220 Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/439 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK, 7.
               osztály, delovni zvezek za bralno razumevanje
               neumetnostnih besedil pri madžarščini kot
               maternem jeziku v 8. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
               osnovne šole v Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Erzsébet Széplaki
lektor:            Sándorné Németh, Ferencné Veres
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Judita Vida Törnar
likovno-tehnični urednik:   Tamás Völgyesi
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           APÁCZAI KIADÓ, Zavod za kulturo madžarske
               narodnosti, Glavna ulica 124, 9220 Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/440 o potrditvi učbenika:
naslov:            IRODALOM 8, učbenik za madžarščino kot materni
               jezik – književnost v 9. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
               osnovne šole v Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Gyuláné Virág, István Bánki
lektor:            Károly Pála
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Valéria Varga
likovno-tehnični urednik:   Éva Réti
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           APÁCZAI KIADÓ, Zavod za kulturo madžarske
               narodnosti, Glavna ulica 124, 9220 Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/441 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ TANKÖNYV 8,
               delovni zvezek za madžarščino kot materni
               jezik – jezik v 9. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
               osnovne šole v Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Erzsébet Széplaki
lektor:            Eszter Kenedli, Judit Kiss Uzonyi
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Valéria Varga
likovno-tehnični urednik:   Gábor Varga
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           APÁCZAI KIADÓ, Zavod za kulturo madžarske
               narodnosti, Glavna ulica 124, 9220 Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/442 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK, 8.
               osztály, delovni zvezek za bralno razumevanje
               neumetnostnih besedil pri madžarščini kot
               maternem jeziku v 9. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja dvojezične
               osnovne šole v Prekmurju
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           madžarščina kot materni jezik
razred:            9.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Erzsébet Széplaki
lektor:            Sándorné Németh, Ferencné Veres
recenzent:          dr. Anna Kolláth, Valéria Varga
likovno-tehnični urednik:   Tamás Völgyesi
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           APÁCZAI KIADÓ, Zavod za kulturo madžarske
               narodnosti, Glavna ulica 124, 9220 Lendava
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/443 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            MATEMATIČNA DELAVNICA 7, samostojni delovni
               zvezek za izbirni predmet matematična
               delavnica v 7. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           matematična delavnica kot izbirni predmet
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Darjo Felda, Olga Arnuš, Matilda Jakob, Vilko
               Domajnko
lektor:            Vlasta Kunej
recenzent:          mag. Marija Vencelj, Marija Gorup
likovno-tehnični urednik:   Saša Hanuna
ilustrator:          Uroš Hrovat
tehnične risbe:        Simon Kajtna
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/444 o potrditvi zbirke vaj:
naslov:            EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, Zbirka vaj,
               Matematika za 1. razred devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           matematika
razred:            1.
vrsta učnega gradiva:     zbirka vaj
avtor:            Mateja Petrič, Vilma Snoj
lektor:            Renata Vrčkovnik
recenzent:          dr. Ludvik Horvat, dr. Izidor Hafner, Ivana
               Mulec, Terezija Uran
likovno-tehnični urednik:   Vid Osovnikar
ilustrator:          Igor Ribič
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Poljanska 15, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/445 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:            PRVI KORAKI V MATEMATIKO, učbenik z elementi
               delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           matematika
razred:            1.
vrsta učnega gradiva:     učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:            Martina Rajšp, Jasna Žic
lektor:            Andreja Ponikvar
recenzent:          mag. Ljudmila Rotar, dr. Ljubica Marjanovič
               Umek, Sara Glavič
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Alen Bauer
leto izdaje:         1999
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/446 o potrditvi zbirke vaj:
naslov:            DO STO ZANIMIVO BO, Zbirka vaj, Matematika za
               2. razred devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           matematika
razred:            2.
vrsta učnega gradiva:     zbirka vaj
avtor:            Mateja Petrič, Vilma Snoj
lektor:            Renata Vrčkovnik
recenzent:          dr. Ludvik Horvat, dr. Izidor Hafner, Ivana
               Mulec, Terezija Uran
likovno-tehnični urednik:   Vid Osovnikar
ilustrator:          Igor Ribič
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Poljanska 15, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/447 o potrditvi zbirke vaj:
naslov:            DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, Zbirka vaj,
               Matematika za 3. razred devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           matematika
razred:            3.
vrsta učnega gradiva:     zbirka vaj
avtor:            Mateja Petrič, Vilma Snoj
lektor:            Renata Vrčkovnik
recenzent:          dr. Ludvik Horvat, dr. Izidor Hafner, Ivana
               Mulec, Terezija Uran
likovno-tehnični urednik:   Vid Osovnikar
ilustrator:          Igor Ribič
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           MODRIJAN ZALOŽBA d.o.o., Poljanska 15, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/448 o potrditvi učbenika:
naslov:            MATEMATIKA ZA ČETRTOŠOLCE, učbenik za
               matematiko v 4. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           matematika
razred:            4.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Barbara Japelj Pavešić, Damijana Keržič,
               Nataša Kukovič
lektor:            Anka Polajnar
recenzent:          dr. Maja Zupančič, dr. Zvonko Perat, dr.
               Milena Ivanuš Grmek, Tatjana Štular, Karmen
               Kete
likovno-tehnični urednik:   Iztok Hafner
ilustrator:          Maja Lubi
fotograf:           Banka Slovenije, Corbis
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           i2 družba za založništvo, izobraževanje in
               raziskovanje d. o. o., Koprska 94, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/449 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            MATEMATIKA ZA ČETRTOŠOLCE, delovni zvezek za
               matematiko v 4. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           matematika
razred:            4.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Barbara Japelj Pavešić, Damijana Keržič
lektor:            Kristina Pritekelj
recenzent:          dr. Maja Zupančič, dr. Zvonko Perat, Tatjana
               Štular, Karmen Kete
likovno-tehnični urednik:   Iztok Hafner
ilustrator:          Maja Lubi
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           i2 družba za založništvo, izobraževanje in
               raziskovanje d. o. o., Koprska 94, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/450 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            MATEMATIKA ZA PETOŠOLC(K)E, delovni zvezek za
               matematiko v 5. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           matematika
razred:            5.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Damijana Keržič, Nina Žvan
lektor:            Anka Polajnar
recenzent:          dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Zvonko Perat, dr.
               Maja Zupančič, Mojca Sardoč
likovno-tehnični urednik:   Iztok Hafner, Irena Woelle
grafični oblikovalec:     Irena Woelle
ilustrator:          Maja Lubi
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           i2 družba za založništvo, izobraževanje in
               raziskovanje d. o. o., Koprska 94, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/451 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            NARAVOSLOVJE 7, delovni zvezek za naravoslovje
               v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           naravoslovje
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Simona Strgulc Krajšek, Gorazd Urbanič, Dejan
               Putrle, Ana Gostinčar Blagotinšek, Polonca
               Petrica Ponikvar
lektor:            Ludvik Kaluža
recenzent:          dr. Mihael Toman, dr. Iztok Devetak, dr. Nejc
               Jogan, mag. Barbara Šket
likovno-tehnični urednik:   Stanislav Oražem
ilustrator:          Marija Prelog, Mojca Sekulič
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           TZS d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/452 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            RAZISKUJEM IN USTVARJAM, delovni zvezek za
               naravoslovje in tehniko v 4. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           naravoslovje in tehnika
razred:            4.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Marta Novak, Gusta Mirt, Janez Virtič
lektor:            Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:          dr. Marko Marhl, dr. Amond Papotnik, Alenka
               Šimnic
likovno-tehnični urednik:   Zlata Mauer Pivko
ilustrator:          Damijan Stepančič
fotograf:           Janez Virtič
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Mladinska knjiga založba d.d., Slovenska 29,
               1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/453 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, delovni zvezek za
               naravoslovje in tehniko v 5. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           naravoslovje in tehnika
razred:            5.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Milan Brumen, Ludvik Hajdinjak, Brigita
               Kruder, Bojana Menciger Vračko, Tatjana Pufič
lektor:            Ludvik Kaluža
recenzent:          dr. Saška Lipovšek Delakorda, Nataša Grošelj
likovno-tehnični urednik:   Sanda Logar
ilustrator:          Said Bešlagič
fotograf:           Aleš Fajmut
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           TZS d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/454 o potrditvi učbenika:
naslov:            NEMŠKI JEZIK, učbenik za nemščino v 8. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           nemščina
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Brigita Kacjan, Herta Orešič
lektor:            Christine Kodrič
recenzent:          mag. Saša Jazbec, Andreja Košti
likovno-tehnični urednik:   Andrejka Čufer
ilustrator:          Andrejka Čufer
fotograf:           Leonard Rubins
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000 Maribor
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/455 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            NEMŠKI JEZIK, delovni zvezek za nemščino v 8.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           nemščina
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Brigita Kacjan, Herta Orešič
lektor:            Christine Kodrič
recenzent:          mag. Saša Jazbec, Andreja Košti
likovno-tehnični urednik:   Andrejka Čufer
ilustrator:          Andrejka Čufer
fotograf:           Leonard Rubins
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000 Maribor
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/456 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:            DANES RIŠEM, JUTRI PIŠEM, učbenik z elementi
               delovnega zvezka za opismenjevanje pri
               slovenščini v 1. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           slovenščina
razred:            1.
vrsta učnega gradiva:     učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:            Marija Ropič, Jana Frančeškin
lektor:            Barbara Lemež
recenzent:          dr. Majda Schmidt, dr. Ljubica Marjanovič
               Umek, Terezija Žerdin, Branka Štrovs
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Irena Romih, Maja Šubic
leto izdaje:         1999
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/457 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:            JAZ PA BEREM 1, učbenik z elementi delovnega
               zvezka za slovenščino – književnost v 1.
               razredu devetletnega osnovnošolskega
               izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           slovenščina
razred:            1.
vrsta učnega gradiva:     učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:            Metka Kordigel, Igor Saksida
lektor:            Barbara Lemež
recenzent:          dr. Ljubica Marjanovič Umek,
               dr. Vida Medved Udovič, Darka Tancer Kajnih
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Miki Muster
leto izdaje:         1999
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/458 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:            NA VRTILJAKU ČRK 1, 3 deli, učbenik z elementi
               delovnega zvezka za slovenščino v 1. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           slovenščina
razred:            1.
vrsta učnega gradiva:     učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:            Marija Ropič, Jana Frančeškin, Mateja Urbančič
               Jelovšek, Mira Kramarič
lektor:            Barbara Lemež
recenzent:          dr. Martina Križaj Ortar, dr. Marja Bešter
               Turk, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Branka
               Štrovs
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Miki Muster
leto izdaje:         2000
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/459 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            NA VRTILJAKU ČRK 3, samostojni delovni zvezek
               za slovenščino – jezik v 3. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           slovenščina
razred:            3.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Marija Ropič, Mira Kramarič
lektor:            Mateja Modrijančič, Katja Paladin
recenzent:          dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Martina
               Križaj Ortar, dr. Marja Bešter Turk, dr. Metka
               Kordigel, Majda Pipan, Alenka Škerbinek
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Simon Bogatin, Andreja Peklar
fotograf:           Tone Wraber, Matevž Lenarčič, Jurij
               Senegačnik, Fotodokumentacija Dela
leto izdaje:         2002
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/460 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            SVET IZ BESED 4, samostojni delovni zvezek za
               slovenščino – književnost v 4. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           slovenščina
razred:            4.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Milena Blažić, Jakob J. Kenda, Jožko Lango,
               Jožica Frigelj, Irena Hodnik
lektor:            Barbara Rogelj
recenzent:          dr. Peter Svetina, Neža Cigüt
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Polona Lovšin
fotograf:           Tihomir Pinter, Damjan Švarc, arhiv Založbe
               Rokus
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/461 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5, samostojni delovni
               zvezek za slovenščino – jezik v 5. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           slovenščina
razred:            5.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Nana
               Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko
lektor:            avtorice
recenzent:          mag. Mateja Hočevar Gregorič, Pavla Strmole
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Suzana Bricelj
fotograf:           Maks Dežman, Dušan Vrščaj, Drago Meglič
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/462 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            SVET IZ BESED 5, samostojni delovni zvezek za
               slovenščino v 5. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           slovenščina
razred:            5.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Milena Blažić, Neža Cigüt, Jakob J. Kenda,
               Drago Meglič, Mateja Seliškar, Peter Svetina
lektor:            Barbara Rogelj
recenzent:          mag. Blanka Bošnjak, Katarina Rigler Šilc
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Polona Lovšin
fotograf:           Tihomir Pinter, Tone Stojko, Lado Jakša et al.
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/463 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN 7,
               samostojni delovni zvezek za slovenščino –
               jezik v 7. razredu devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           slovenščina
razred:            7.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Nana
               Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko
lektor:            avtorice
recenzent:          mag. Mateja Hočevar Gregorič, Pavla Strmole
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Suzana Bricelj
fotograf:           Janez Pukšič, Boštjan Kovač
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/464 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            SVET IZ BESED 8, samostojni delovni zvezek za
               slovenščino-književnost v 8. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           slovenščina
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Milena Blažić, Jakob J. Kenda, Peter Svetina,
               Marica Žveglič
lektor:            Barbara Rogelj
recenzent:          dr. Boža Krakar Vogel, Neža Cigüt
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Polona Lovšin
fotograf:           Tihomir Pinter, Giovanni Montenero, Arhiv
               Založbe Rokus
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/465 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            NAŠ ČASOPIS, samostojni delovni zvezek za
               izbirni predmet slovenščino – šolsko
               novinarstvo v 7. ali 8. ali 9. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           šolsko novinarstvo kot izbirni predmet
razred:            7. ali 8. ali 9.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Miha Mohor, Manca Košir, Marija Stanonik
lektor:            Mateja Modrijančič
recenzent:          dr. Karmen Erjavec, Mojca Honzak
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Milanka Fabjančič
leto izdaje:         1999
čas veljavnosti:       3 šolska leta
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/466 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            100 SLOVENSKIH PESMI ZA CITRE, zbirka nalog za
               citre v 1. in 2. razredu osnovnega glasbenega
               šolstva
vrsta programa:        osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:           citre
razred:            1., 2.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Cita Galič
lektor:            mag. Anton Šepetavec
recenzent:          doc. Aldo Kumar, Peter Napret
likovno-tehnični urednik:   Igor Podpečan
notograf:           Tomaž Plahutnik
leto izdaje:         2006
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           ZLATI ZVOKI d.o.o., Kosovelova 29, 1410
               Zagorje
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/467 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            MOJ KLARINET 1–6, zbirka nalog za pouk
               klarineta od 1-6. razreda osnovnega glasbenega
               izobraževanja
vrsta programa:        osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:           klarinet
razred:            1.–6.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Zdenko Korenjak
lektor:            Jana Peserl
recenzent:          mag. Valter Petrič, dr. Slavko Goričar, Mitja
               Reichenberg
likovno-tehnični urednik:   Ervin Hartman
notograf:           Zdenko Korenjak
ilustrator:          Jožica Korenjak
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           HARTMAN d.o.o., Krpanova ul. 22, 2000 Maribor
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/468 o potrditvi učbenika:
naslov:            ROND POINT 2, Livre de l'eleve, učbenik za
               francoščino kot drugi oziroma tretji tuji
               jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega
               izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           francoščina kot drugi oziroma tretji tuji
               jezik
letnik:            3., 4.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Catherine Flumian, Josiane Labascoule, Corinne
               Royer
recenzent:          dr. Meta Lah, mag. Petra Hrovat
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
fotograf:           F. Kalero et al.
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           PUG, DIFUSION, Založba Rokus d.o.o., Stegne
               9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/469 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            ROND POINT 2, Cahier d'exercices, delovni
               zvezek za francoščino kot drugi oziroma tretji
               tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega
               izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           francoščina kot drugi oziroma tretji tuji
               jezik
letnik:            3., 4.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Catherine Flumian, Josiane Labascoule,
               Philippe Liria, Corinne Royer
recenzent:          dr. Meta Lah, mag. Petra Hrovat
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
fotograf:           F. Kalero et al.
leto izdaje:         2004
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           PUG, DIFUSION, Založba Rokus d.o.o., Stegne
               9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/470 o potrditvi učbenika:
naslov:            INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2.,
               3., 4. letniku gimnazijskega in srednjega
               tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško
               oziroma strokovno izobraževanje
predmet:           informatika
letnik:            1., 2., 3., 4.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Rado Wechtersbach
lektor:            Pavla Samuda, Mateja Hribar
recenzent:          dr. Saša Divjak, Dagmar Logar
likovno-tehnični urednik:   Rado Wechtersbach
ilustrator:          Rado Wechtersbach
fotograf:           Rado Wechtersbach
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           SAJI s.p., Sela 4c, 1290 Grosuplje
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/471 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            ESPRESSO 1, samostojni delovni zvezek za
               italijanščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2.
               letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
               oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško
               oziroma strokovno izobraževanje
predmet:           italijanščina kot drugi tuji jezik
letnik:            1., 2.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo
recenzent:          Vasilka Stanovnik, Robert Čepon
likovno-tehnični urednik:   Miran Krištof
fotograf:           Design Typo Print
leto izdaje:         2001
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/472 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            ESPRESSO 2, samostojni delovni zvezek za
               italijanščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3.
               letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
               oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško
               oziroma strokovno izobraževanje
predmet:           italijanščina kot drugi tuji jezik
letnik:            2., 3.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Maria Bali, Giovanna Rizzo
recenzent:          Vasilka Stanovnik, Robert Čepon
likovno-tehnični urednik:   Miran Krištof
fotograf:           Design Typo Print
leto izdaje:         2002
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/473 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:            ESPRESSO 3, samostojni delovni zvezek za
               italijanščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4.
               letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
               oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško
               oziroma strokovno izobraževanje
predmet:           italijanščina kot drugi tuji jezik
letnik:            3., 4.
vrsta učnega gradiva:     samostojni delovni zvezek
avtor:            Maria Bali, Giovanna Rizzo
recenzent:          Vasilka Stanovnik, Robert Čepon
likovno-tehnični urednik:   Miran Krištof
leto izdaje:         2003
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/474 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            OMEGA 1, Linearna funkcija, geometrija v
               ravnini, zbirka nalog za matematiko v 1.
               letniku gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:            1.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Roman Brilej
lektor:            Mojca Jerala
recenzent:          dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek
likovno-tehnični urednik:   Nada Štajdohar
tehnične risbe:        Gašper Janša, Andrej Strojin, Martin Zavec
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           ATAJA d.o.o., Trpinčeva 96, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/475 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            OMEGA 1, Realna števila, zbirka nalog za
               matematiko v 1. letniku gimnazijskega
               izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:            1.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Roman Brilej, Dezider Ivanec
lektor:            Mojca Jerala
recenzent:          dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek
likovno-tehnični urednik:   Nada Štajdohar
tehnične risbe:        Andrej Strojin, Martin Zavec
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           ATAJA d.o.o., Trpinčeva 96, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/476 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            GEOMETRIJA V RAVNINI, zbirka nalog za
               matematiko v 1. letniku gimnazijskega in 2.
               letniku srednjega tehniškega oziroma
               strokovnega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško
               oziroma strokovno izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:            1. in 2.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Roman Brilej
lektor:            Mojca Jerala
recenzent:          dr. Miran Černe, Damijan Plug
likovno-tehnični urednik:   Nada Štajdohar
tehnične risbe:        Martina Zavec
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           ATAJA d.o.o., Trpinčeva 96, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/477 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            OMEGA 2, Elementarne funkcije, kompleksna
               števila, zbirka nalog za matematiko v 2.
               letniku gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:            2.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Roman Brilej, Dezider Ivanec, Darja Ostruh,
               Damijan Purg
lektor:            Mojca Jerala
recenzent:          dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek
likovno-tehnični urednik:   Nada Štajdohar
tehnične risbe:        Andrej Strojin, Franc Šinko, Martina Zavec
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           ATAJA d.o.o., Trpinčeva 96, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/478 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            OMEGA 2, Vektorji, potence in koreni, funkcija
               in njene lastnosti, zbirka nalog za
               matematiko V
               2. letniku gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:            2.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Roman Brilej, Karolina Ivanec, Darja Ostruh, Zlatko Rojs
lektor:            Mojca Jerala
recenzent:          dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek
likovno-tehnični urednik:   Nada Štajdohar
tehnične risbe:        Franc Šinko, Martina Zavec
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           ATAJA d.o.o., Trpinčeva 96, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/479 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            OMEGA 4, Kombinatorika, verjetnostni račun,
               statistika, zbirka nalog za matematiko v 4.
               letniku gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:            4.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Roman Brilej, Boro Nikič, Rudi Seljak
lektor:            Mojca Jerala
recenzent:          dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek
likovno-tehnični urednik:   Nada Štajdohar
tehnične risbe:        Andrej Strojin, Martina Zavec
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           ATAJA d.o.o., Trpinčeva 96, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/480 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            OMEGA 4, Zaporedja, zveznost in limita
               funkcije, odvod, integral, zbirka nalog za
               matematiko v 4. letniku gimnazijskega
               izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:            4.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Roman Brilej, Dezider Ivanec, Barbara Kušar
lektor:            Mojca Jerala
recenzent:          dr. Milan Černe, Alenka Skrbinšek
likovno-tehnični urednik:   Nada Štajdohar
tehnične risbe:        Martina Zavec
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           ATAJA d.o.o., Trpinčeva 96, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/481 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            ZBIRKA ODGOVOROV NA USTNA VPRAŠANJA IZ
               MATURITETNEGA KATALOGA ZA MATEMATIKO, zbirka
               nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega
               izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:            4.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Mirjam Bon Klanjšček, Peter Kante, Dejan
               Paravan
lektor:            Maja Nemec
recenzent:          dr. Mara Cotič, Irena Verdnik, Anton Kuštrin
likovno-tehnični urednik:   Miran Klanjšček
ilustrator:          Mirjam Bon Klanjšček, Peter Kante, Dejan
               Paravan
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           BOMI s.p., Pri hrastu 9, 5000 Nova Gorica
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/482 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:           ZBIRKA NALOG IZ MATEMATIKE, Priprava na
               poklicno maturo, zbirka nalog za matematiko v
               4. letniku srednjega tehniškega oziroma
               strokovnega in poklicno tehniškega
               izobraževanja
vrsta programa:       srednje tehniško oziroma strokovno
               izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:           4.
vrsta učnega gradiva:    zbirka nalog
avtor:            Mojca Mursa
lektor:           Terezija Leben Pivk
recenzent:          dr. Anton Cedilnik, Zdenka Škrbec
likovno-tehnični urednik:  Veronika Saje
tehnične risbe:       Studio design Demšar
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:          DIDAKTA d.o.o, Kranjska cesta 13, 4240
               Radovljica
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/483 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:            ZBIRKA USTNIH VPRAŠANJ IZ MATEMATIKE, Priprava
               na poklicno maturo, zbirka nalog za matematiko
               v 4. letniku srednjega tehniškega oziroma
               strokovnega in poklicno tehniškega
               izobraževanja
vrsta programa:        srednje tehniško oziroma strokovno
               izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje
predmet:           matematika
letnik:            4.
vrsta učnega gradiva:     zbirka nalog
avtor:            Mojca Mursa
lektor:            Terezija Leben Pivk
recenzent:          dr. Anton Cedilnik, Zdenka Škrbec
likovno-tehnični urednik:   Veronika Saje
tehnične risbe:        Studio design Demšar
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           DIDAKTA d.o.o, Kranjska cesta 13, 4240
               Radovljica
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/484 o potrditvi zbirke vaj:
naslov:            PAUSE!! 1, zbirka vaj za nemščino kot drugi
               tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega in
               srednjega tehniškega oziroma strokovnega
               izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško
               oziroma strokovno izobraževanje
predmet:           nemščina kot drugi tuji jezik
letnik:            1.
vrsta učnega gradiva:     zbirka vaj
avtor:            Marinka Krenker
lektor:            dr. Vesna Kondrič Horvat
recenzent:          mag. Brigita Kosevski Puljić, Sonja Zver
likovno-tehnični urednik:   Franjo Krekner
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           GRAFIS TRADE, d.o.o., Spodnje Blato 299, 1290
               Grosuplje
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/485 o potrditvi učbenika:
naslov:            NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik za slovenščino v
               3. letniku gimnazijskega in srednjega
               tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško
               oziroma strokovno izobraževanje
predmet:           slovenščina
letnik:            3.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Mojca
               Bavdek, Mojca Poznanovič, Marija Končina
lektor:            M. Bešter Turk, M. Križaj Ortar, M. Bavdek, M.
               Poznanovič, M. Končina
recenzent:          dr. Janez Dular, Renata Čampelj Jurečič
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Kostja Gatnik
fotograf:           Dia Studio, Fotoarhiv Elan, Gregor Bavdek,
               Fotodokumentacija Dela
leto izdaje:         2001
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/486 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek za
               slovenščino v 3. letniku gimnazijskega in
               srednjega tehniškega oziroma strokovnega
               izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško
               oziroma strokovno izobraževanje
predmet:           slovenščina
letnik:            3.
               vrsta učnega gradiva: delovni zvezek
avtor:            Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Mojca
               Bavdek, Mojca Poznanovič, Marija Končina
lektor:            M. Bešter Turk, M. Križaj Ortar, M. Bavdek, M.
               Poznanovič, M. Končina
recenzent:          dr. Janez Dular, Renata Čampelj Jurečič
likovno-tehnični urednik:   Elizabeta Jazbec
ilustrator:          Kostja Gatnik
fotograf:           Dia Studio, Marjan Paternoster, Fotoarhiv
               Postojnske jame, Fotodokumentacija Dela
leto izdaje:         2001
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 86. seji dne 15. 12. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 613-2/2005/487 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            SVET OKOLI NAS 2, delovni zvezek za geografijo
               v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma
               strokovnega in poklicno-tehniškega
               izobraževanja
vrsta programa:        srednje tehniško oziroma strokovno
               izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje
predmet:           geografija
letnik:            2.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Marijana Likar
lektor:            Nadja Leban
recenzent:          dr. Sabina Popit, Franci Grlica
likovno-tehnični urednik:   Peter Svetek
ilustrator:          Aleš Sedmak
fotograf:           Arhiv MKZ et al.
tehnične risbe:        Andrej Gale
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           Mladinska knjiga založba d.d., Slovenska 29,
               1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
dr. Marjan Hribar l.r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje