Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

274. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, stran 636.

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1) v zvezi s 196. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 209,45 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 117/05).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-14/2006
Ljubljana, dne 17. januarja 2006
EVA 2006-2511-0068
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor