Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

270. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško, stran 617.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško
1. člen
V Uredbi o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 87/04 in 107/04) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »sega 5 m od zunanje meje vodnih zemljišč reke Savinje, parc. št. 900/5, k.o. Debro, ter parc. št. 570/1 in 570/2, k.o. Laško, določene z naslednjimi točkami državnega koordinatnega sistema:« nadomesti z besedilom »poteka po zunanji meji vodnih zemljišč na razdalji med 1. in 2. točko državnega koordinatnega sistema ter sega 5 metrov od zunanje meje vodnih zemljišč na razdalji med 2. in 7. točko državnega koordinatnega sistema, pri čemer so točke državnega koordinatnega sistema določene v naslednji preglednici kot točke na zunanji meji vodnih zemljišč reke Savinje s parc. št. 900/5, k.o. Debro, ter parc. št. 570/1 in 570/2, k.o. Laško:«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2006/6
Ljubljana, dne 12. januarja 2006
EVA 2006-2511-0061
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik